Ku med kalv
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Endringer i melkeprisen fra 1. juli.

6. juli 2021

TINE Råvare øker basisprisen for melk med 8 øre/l tilsvarende økning i målpris etter at Stortinget godkjente årets jordbruksoppgjør. Basisprisen er satt til 4,47 kr/l fra 01.07. Samtidig reduseres omsetningsavgifta med 1 øre til 9 øre pr. liter. Det er også foretatt justeringer i satsene for prisutjevningsordningen for melk.

Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null og overskuddet avregnes derfor til melkeprodusentene. Så langt i år viser resultater og prognoser i TINE Råvare viser ingen vesentlige endringer, og basisprisen kan økes tilsvarende målprisøkning fra jordbruksoppgjøret som ble godkjent av Stortinget, skriver TINE på sine medlemssider.

Se fullstendig oversikt over produsentprisene for melk her

Redusert avgift for drikkemelk i prisutjevningsordningen

Landbruksdirektoratet har fastsatt nye satser i prisutjevningsordningen for melk. Avgiftssatsen for drikkemelk i prisgruppe 2 blir redusert med 5 øre, til 1,90 kr/liter. Det betyr at meierier som selger melk betaler inn 5 øre mindre til PU- ordningen. Samtidig økes tilskuddet til melk brukt i osteproduksjon for dagligvaremarkedet med 5 øre pr. liter melk. Dette betyr at for melk og ost som selges i dagligvaremarkedet har den reelle prisen som følge av jordbruksoppgjør og endringer i PU- ordningen økt med 3 øre pr. liter melk.

 

Konkurranserettede tilskudd på over 200 mill kroner

Blant annet som følge av økt etterbetaling fra TINE øker andelen av PU- midlene som går til å fremme konkurransen i meierisektoren til 201 millioner kroner. Q-meieriene mottar et tilskudd for melken de mottar fra egne leverandører som tilsvarer gjennomsnittet av etterbetalingen fra TINE de siste tre åra (2019: 57 øre, 2020: 43 øre, 2021: 76 øre) + 5 øre. I år blir den satsen 64 øre pr. liter melk fra egne leverandører.

Kilder: TINE og Landbruksdirektoratet