Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Omsetningsavgifta for melk reduseres med 1 øre.

25. juni 2021

Omsetningsrådet anbefaler at omsetningsavgifta for melk settes ned med 1 øre til 9 øre pr. liter i andre halvår 2021. For egg anbefaler rådet en reduksjon på 10 øre pr. kg. Det er Landbruks- og matdepartementet som gjør det endelige vedtaket.

Årsaken til at avgifta for melk kan reduseres fra 1. juli er at det ble betalt inn mer overproduksjonsavgift enn beregnet i 2020. Det ble innbetalt 26 millioner kroner i overproduksjonsavgift i mot budsjettert 10 millioner. 

For andre dyreslag er det ingen endringer

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.