Sauer
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX .

En firedel av sauekjøttlageret selges til redusert pris

7. februar 2019

Omsetningsrådet har godkjent at en firedel av 1.600 tonn sauekjøtt som ligger på fryselager, selges til redusert pris for å bli kvitt lageret. Prisreduksjonen er på 5 kroner pr. kg. I tillegg ble det vedtatt å øke det såkalte frysefradraget til 30 prosent av engospris. Det betyr at sauekjøtt fra reguleringslager nå koster omtrent 12 kroner pr. kg.

Det norske overskuddslageret av norsk sauekjøtt har vokst de siste årene, og i fjor høst ble ferskt kjøtt tillatt solgt som pelsdyrfôr som et tiltak for å redusere lagrene.

Det ligger ved årsskiftet 1 556 tonn sauekjøtt på reguleringslager, av dette er 163 tonn av ung sau.

På et møte i Omsetningsrådet mandag fikk Nortura gjennomslag for forslaget om å selge frossent sauekjøtt til redusert pris.

433 tonn kjøtt med utløpsdato fra februar til april skal selges til redusert pris, og Nortura vil få dekket ekstrakostnader for salget med opp til fem kroner kiloen. Tiltaket kan koste opp til 2,2 millioner kroner og vil bli dekket med midler fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt.

Alle aktører i norsk kjøttbransje aktuelle kjøpere, men det er en forutsetning at kjøttet ikke kan eksporteres.

Økt frysefradrag

I tillegg ble det vedtatt at frysefradraget kan økes til 30  prosent av engrospris, fram til utgangen av juni 2019. Normalt er frysefradraget 15 prosent. Hvis alt sauekjøttet som ligger på reguleringslager blir omsatt med 30 prosent frysefradrag, vil det utgjøre en kostnad på 5,8 millioner kroner.

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.