Maria Backe Dahl
Foto: GORM K. GAARE

En bonde tilstår lovbrudd, de andre sakene henlegges etter Nrk-film

28. mai 2020

ØKOKRIM har avsluttet etterforskningen av bøndene siktet for brudd på dyrevelferdsloven i kjølvannet av filmen “Griseindustriens hemmeligheter.” En av bøndene har tilstått brudd på dyrevelferdsloven, mens sakene er henlagt for tre andre bønder. Saken mot Norunn Haugen som gjorde skjulte opptak på flere gårder er også henlagt.

ØKOKRIM åpnet etterforskning mot fire av bøndene som figurerer i dokumentaren.

– Vi har gjennomført en grundig og omfattende etterforskning av de aktuelle forholdene, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

En av bøndene som var siktet har i avhør tilstått forholdene. Han skal ha kastrert gris i strid med regelverket. Blant annet ble det ikke gitt bedøvelse i forbindelse med inngrepet, og grisen var langt over aldersgrensen for kastrering på 4 uke.

– Inngrepet har utvilsomt medført unødvendig og betydelig smerte for grisen, sier Bache Dahl.

For de tre øvrige bøndene er sakene henlagt. Bache Dahl opplyser til NRK at en av sakene henlegges på grunn av foreldelse, mens de to andre henleggelsene delvis er begrunnet med bevisets stilling og delvis med intet straffbart forhold.

For personen som filmet undercover på grisegårdene er saken også henlagt. Hun fikk mistenktstatus i forbindelse med at hun skulle forklare seg til politiet om forhold vist i dokumentaren som potensielt kunne medføre straffansvar. Mistenktstatus utløser flere rettigheter, blant annet retten til å la seg bistå av forsvarer, og rett til dokumentinnsyn. Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Konklusjonen har sin bakgrunn i nødrettsbetraktninger. Vi konkluderer med at undercoverfilmeren har handlet som hun har gjort for å forhindre at andre griser får samme behandling.

ØKOKRIM har hatt god dialog med Mattilsynet i saken.

Kilde:Pressemelding fra  ØKOKRIM