Skogbrann
Illustrasjonsfoto. Foto: Tor Andre Johannessen / NTB scanpix

Ekstrem skogbrannfare

25. mai 2018

Skogbrannfaren er ekstrem, og det gjelder nærmest hele landet. Situasjonen påvirker også tømmerhogsten.De som driver skogdrift har satt i gang ekstra tiltak, og har med seg eget slukkeutstyr i skogsmaskinene.

For tiden er det varslinger som nærmest sprenger alle skalaer. Verdiene er skyhøye, og skogbrannfaren kategoriseres som «meget stor fare» i hele landet med unntak av de tre nordligste fylkene, men selv her er kategorien «stor fare» enkelte steder.

Trøndelag neste

Den typen klima som har skapt skogbrannfare på Østlandet og Sørlandet, kryper nordover og vestover.

– Vi ser av klimautviklingen at det ekstreme dras ut i begge retninger. Det blir våtere når det er vått og tørrere med lengre tørkeperioder, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad. Han er medlem i skogbrannutvalget i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Mjelstad påpeker at Trøndelag er et område som bør øke bevisstheten knyttet til skogbrannfare. Det gjelder også Vestlandet, selv om vi vanligvis ikke tenker at det er et område med mye skog.

Største siden krigen

Varabrannsjef Ove Stokkeland i Skien kommune i Telemark varsler at det nå er veldig like forhold som sommeren 2008. Da ble Norge ble rammet av den største skogbrannen siden krigen. Skogområder tilsvarende nesten 3.000 fotballbaner gikk tapt i Froland i Aust-Agder.

Stokkeland var selv med på slukningsarbeidet.

Brannen startet som følge av gnister fra en skogsmaskin med kjettinger og belter.

Den hyppigste årsaken til skogbranner er bruk av griller og bål, og det er i dag bålforbud i all skog og utmark.

-Men det er også en utfordring med industri som jobber i skogen. Vi er veldig glad for at de som driver i skogsnæringen stopper hogsten en times tid før de skal hjem for dagen og sjekker der de har arbeidet, sier varabrannsjefen.

Skogsmaskiner kan lage gnistregn når de grafser i skogbunnen og treffer stein. Derfor kan brannvesenet også forby skogdrift av hensyn til brannfaren, skriver Brannvernforeningens fagblad Brann & Sikkerhet.

Brannsmekke

Skogeiere og entreprenørselskapene som arbeider i skogen, innfører nå flere tiltak for å redusere skogbrannfaren. Dette gjør de i samarbeid med blant annet brannvesenet og forsikringsselskapet Skogbrand, som eies av skogeierne og er det eneste av sitt slag i Norge.

Forsikringsselskapet har deltatt i arbeidet for å innføre nye rutiner og bedre kvalitetssikringssystemer i skogsarbeid.

-Dette kan innebære å ikke kjøre over tørt hogstavfall, ta av belter og kjettinger og vurdere å kjøre bare på natt og formiddag, sier Kjetil Løge, markedsdirektør i Skogbrand, til Brann & Sikkerhet.

Selskapet har distribuert pakker med slukkeutstyr som hakker, skogbrannsmekke og vanndunk med såpevann, som er mer effektivt enn rent vann. I tillegg går skogsarbeiderne på kurs arrangert av brannvesenet.

Forsikringsdekningen for skogsområdene våre er ganske bra for Øst- og Sørlandet, men særlig i Midt-Norge, der man ser at skogbrannfaren øker, mangler flere av skogene forsikring.

(©NTB