Foto: Olav Håland
Foto: Olav Håland

-Ekstraordinære kostnader må dekkes med ekstraordinære midler

6. april 2022

–Målpris og etterbetaling er viktig, men målpris kan ikke på noen måte alene sikre melkeproduksjon i hele landet. For ekstraordinære kostnader må dekkes gjennom ekstraordinære midler. Det var styreleder Marit Haugens klare melding til årsmøtet i TINE.

Her er utdrag av talen:

Jeg vet, og dere vet, at 36 øre ikke løser alle utfordringene i dagens kostnadsbilde, nettopp derfor har vi også gitt et tydelig signal til både regjering og faglag om at flere må bidra. Det er en ekstremsituasjon. Yara reduserer produksjonen sin og prisene stiger voldsomt. Andre innsatsfaktorer i matproduksjonen følger samme utvikling. Våre egne enkle beregninger viser at kostnadene bare i melkeproduksjon har økt med over 2 milliarder i 2022, og det er stor usikkerhet om kostnadene framover. Slik situasjonen er nå, er det
ingen farbar vei å klare det uten ekstraordinære løsninger. For ekstraordinære kostnader må dekkes gjennom ekstraordinære midler. Regjeringen må bidra for å sikre norsk matproduksjon.

Selv om det kunne vært befriende akkurat nå, i en presset situasjon hvor også importvarer blir dyrere – å virkelig dra på, så mener vi det ikke er fornuftig. Vi vet at den internasjonale prisstigningen er en ekstremsituasjon og vi vet at dette ikke kan eller vil vare. Prisene ute vil falle. Vi vet ikke når og vi vet ikke hvor langt, men vi vet de skal ned igjen. Vårt forslag til målpris er et nivå vi mener vi skal kunne
holde etter at effektene av krig og pandemi er over. Vi sitter med ansvaret for en framtidig markedsadgang og med ansvaret for en fremtidig mulighet til å leve av melkeproduksjon. Dette er så langt vi tør å gå, når vi samtidig skal sikre markedsrom for
framtida.

Bakgrunnen er at forbruket av drikkemelk faller. Importvernet er oppbrukt, og 15-20 % av ostesalget er allerede import og utgjør 300 millioner liter. 30% av melka benyttes til iskrem, sjokolade, smaksatt melk, pizza og andre varer med svakt tollvern. Det er også blant denne typen produkter mange nye innovasjonene skjer, og hvor mye av veksten kommer. Grensehandelen er tilbake i full styrke. Fra
2021 til 2022 går forholdstallet ned med 8%. Vi ba om 1477 millioner liter – den laveste bestillingen vi har bedt om og det ser ut til å bli rikelig. Det er reelt!

Vi skal gjøre det vi kan for å ta ut høyest mulig råvarepris, men hvis vi bærer hele den ekstraordinære kostnadssituasjonen og hele behovet for økte inntekter på egen rygg, så er det en stor fare for at ryggen svikte og vi står igjen med betydelig svekket konkurransekraft og tapt volum. Færre liter og produkter og fordele kostnadene på som igjen gjør vondt verre. Færre liter å investere i anlegg i hele
landet på, færre liter å investere i fjøs i på. Dette handler om at hvis vi ikke skal tape ytterligere volum må vi lykkes i markedet. At TINE bevarer konkurransekraften og volum inn i fremtiden er eneste mulighet for å trygge norske melkebønder, matsikkerhet og beredskap.

Du kan lese hele talen her