Brunbjørn
Arkivfoto Per Løchen / SCANPIX

Drone kan bli brukt for å spore opp bjørn i Bardu

17. juli 2018

Mange tok til i orde for at drone og helikopter er mulige tiltak for å oppspore bjørn i Troms da det ble holdt møte om saken hos Fylkesmannen tirsdag.

Blant dem var rådmann Håvard Gangsås i Bardu kommune.

– Kan vi søke etter folk med drone, tror jeg også vi kan søke etter bjørn med drone. Det er ressurseffektivt, i alle fall i terreng som er ulendt og med høyt gress. På sikt tror jeg faktisk teknologien kan skille mellom bjørn og sau, når det kommer inn data på hva dronen ser ut i skogen, sier han til NRK.

Etter møtet sier fylkesleder Jan Ottar Østreng i Troms Sau og Geit til Bondebladet at det som må til er kortere kommandolinjer og tettere dialog med forvaltningen.

60 døde sauer

I sommer har bjørn herjet i Bardu i Troms. Rundt 60 døde sauer er så langt funnet døde. Tirsdag formiddag møtte bondeorganisasjonene i fylket rovviltforvaltningen, samt Mattilsynet og Bardu kommune for å diskutere situasjonen – og veien videre.

Bjørnen er nå forsvunnet, og jakten er avsluttet. Ifølge Østreng ble det under møtet rettet mye kritikk mot hvordan jakten er blitt effektuert.

– Lokale jaktlag har gått på leting i seks uker, men noen felling har det ikke blitt. De finner ikke bjørnen. Vi mener Fylkesmannen er altfor omstendelig. Det går lang tid før man får iverksatt noe. Intensjonen i rovviltforliket etterleves ikke, mener fylkeslederen, som etterlyser større ressursbruk fra myndighetenes side.

Fikk ikke bruke helikopter

Mattilsynet har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å ta sauene hjem fra beite, men dette har ennå ikke skjedd. Bardu kommune har på sin side søkt om å få bruke helikopter for å finne slagbjørnen, men kommunen fikk avslag.

Statens Naturoppsyn har tidligere bekreftet at samtlige sauer ble drept av bjørn, og det var etter denne bekreftelsen det ble gitt fellingstillatelse. Sist uke ga Mattilsynet bjørnejegerne en forlenget frist på 14 dager for å skyte bjørnen, men noen felling har det altså ikke blitt.

(©NTB