Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Driftstilskuddet til melk øker mer enn forutsatt

31. januar 2023

I forbindelse med fastsetting av de endelige satsene for utbetaling av produksjonstilskudd er satsene for driftstilskudd til melk økt med 3 500 kroner pr. foretak sammenlignet med de foreløpige satsene som ble avtalt i jordbruksavtalen.

Det var Norges Bondelag som ba om at satsene for driftstilskuddet ble økt etter at de endelige tallene fra søknader om produksjonstilskudd ble klare.  I sin begrunnelse skrev Bondelaget:

«Vi konstaterer at den nye oppdaterte prognosen viser at det vil kunne bli igjen noe midler dersom de foreløpige satsene utbetales uendret slik departementet foreslår. Størst avvik er det for post 74.11 Driftstilskudd melk og kjøtt. Norges Bondelag ber om at satsene for driftstilskudd ku og geitemelk justeres opp med 3500 kroner. Tilsvarer ca 25 mill. kroner. Fortsatt vil det være midler til overs på post 74 som kan brukes som buffer til evt klagesaker etc. Melkeprodusentene har fått lavere utbetalingspris enn målprisøkningen. En økning i satsene for driftstilskuddet vil være et positivt håndslag for melkeprodusenter som etter vår oppfatning er den gruppa som har kommet dårligst ut i situasjonen med sterk kostnadsvekst.»

Her er de endelige satsene.

Produksjons og avløsertilskuddet planlegges utbetalt 15. februar, og alle øvrige satser er lik de satsene som ble avtalt i jordbruksavtalen.

Kilde: LMD og Norges Bondelag