Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dømt til å betale 10 000 for å ha tatt livet av skjære med rottefelle.

14. november 2018

En 72 år gammel mann fra Elverum er i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha tatt livet av en skjære på en ulovlig måte.

Mannen var lei av at skjærene gjorde store skader i jordbæråkeren hans.

Ettersom han tidligere hadde gode erfaringer med å bruke en død skjære som et slags «fugleskremsel» for å skremme bort andre skjærer, bestemte han seg i juli 2016 for å ta livet av en skjære.

Mannen nektet å betale det opprinnelige forelegget og ble i Østerdal tingrett i fjor høst dømt til å betale 10.000 kroner i bot og 3.000 kroner i sakskostnader for å ha tatt livet av skjæra på en ulovlig måte ved å benytte en rottefelle.

Ifølge dommen fra lagmannsretten heter det blant annet at han «…tok bort to jordbærplanter og satte fellen i denne åpningen med ett jordbær som åte. Han tilrettela forholdene rundt plantene slik at skjæra etter hans vurdering ville komme gående i en bestemt retning, sette nebbet inn mot åtet og bli truffet av slagarmen over nakken. Han førte ikke tilsyn med rottefella etter at han hadde rigget den.»

Lagmannsretten har kommet til at han brøt både viltloven og naturmangfoldloven da han avlivet skjæra på denne måten. Boten på 10.000 kroner fra tingretten opprettholdes, men han slipper å betale sakskostnader.

(©NTB)