Foto: Tine
Foto: Tine

Dispensasjon for importkjøtt i skinke- og baconost

25. januar 2021
Utfordrende leveransesituasjon på grunn av pandemien, er årsaken til at TINE har søkt stiftelsen Matmerk om en dispensasjon for å kunne bruke importert kjøtt i skinke- og baconost merket med Nyt Norge fram til 1. juni 2021. Matmerk har innvilget søknaden.

For å kunne merke produkter med Nyt Norge, er det et krav at innholdet, som kjøtt og melk, skal være norsk. Hovedingrediensen i de to tubeost-produktene til TINE er norsk melk. Det importerte kjøttet vil utgjøre maksimalt 14 % av det totale produktet. 

Selv om TINE har fått dispensasjon til å bruke importert kjøtt, arbeider TINE og kjøttleverandøren Nortura med tiltak for å redusere bruken av importert kjøtt, som er estimert at vil utgjøre 24 tonn fram mot 1. juni 2021. Dette er en forutsetning fra Matmerks side i dispensasjonen.

Kilde: Pressemelding fra TINE