Foto: tipser / NTB
Foto: tipser / NTB

Det haster med å ta ut stormskadet skog

29. november 2021

Foreløpige tall innrapportert til Landbruksdirektoratet tilsier at 1 million kubikk eller mer har blåst ned under stormen 19. november. Dette tilsvarer i overkant av 10 prosent av de berørte fylkenes årlige avvirkning.

Stormen rammet deler av fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hardt. Men det er stor variasjon innenfor fylker og kommuner. Sør-Aurdal er eksempel på en kommune som er særlig hardt rammet, nær fire ganger årlig gjennomsnittlig avvirkning er tatt av stormen. Våre tall er foreløpige, fortsatt er ikke alle områder kartlagt.


Kartet illustrerer hvordan stormen rammet ulikt fra kommune til kommune

Haster med opprydding

I akuttfasen ble kritisk infrastruktur som vei og strømnett satt ut, og skogsentreprenørene hadde en viktig rolle med å fjerne vindfall. Når viktige samfunnsfunksjoner er gjenopprettet, handler det først og fremst om å redde tømmerverdier før biller og andre insekter ødelegger tømmeret.

Det er rekordpriser for tømmer og skogsentreprenørene har fulle ordrebøker. – Likevel er entreprenørene godt i gang med å omprioritere, det er vi veldig glade for, sier fung. seksjonsleder Turid Trötscher i Landbruksdirektoratet.

Nå må skognæringen kjenne sin besøkelsestid. -Vi forventer at hele næringen, fra skogeiere til skogindustri, stiller opp. Det finnes en god tradisjon for det i Norge, fortsetter Trötscher. Det er et tidsvindu gjennom vinteren og fram til våren hvor billene ikke er aktive, tømmeret fortsatt er ferskt og tømmerverdiene kan reddes.

Yngleplass for skadegjørende biller

Vindfelt skog, som blir liggende utover vår og sommer, er potensielt yngleplass for skadegjørende biller og andre insekter. De kan også gjøre skade på den skogen som fortsatt står og skal vokse videre. Det er derfor viktig å få hogd, transportert ut og levert mest mulig av den vindfelte skogen før sommeren kommer.

Standard på skogsveier, vanskelig terreng og driftskapasitet er noen forhold som kan gi utfordringer med uttak og transport av vindfelt skog. Hvis det kommer mye snø gjennom vinteren, vil dette gi ytterligere utfordringer. Da kan opprydding av den vindfelte skogen bli umulig før snøen er borte. Vi har ingen tid å miste om oppryddingen skal lykkes, kommenterer Trötscher. 

Det finnes forsikringsordninger, og skogeier kan forsikre seg mot tap og merkostnader som følge av stormskader på skog. Skogeiere som ikke har slik forsikring, må dekke tap og merkostnader som følge av stormskadene selv, slik også hovedregelen for all annen skade og forsikring fungerer.

Landbruksdirektoratet følger utviklingen

Landbruksdirektoratet vurderer fortløpende behovet for virkemidler som kan bidra til å redde verdier og stimulere til opprydding av den vindfelte skogen. Det gjelder virkemidler til nødvendige tiltak som ellers ikke dekkes av forsikring.

-Vi kommer til å ha en tett dialog med skognæringa og statsforvalterne i de berørte fylkene, for å redde verdier og hindre oppblomstring av barkbiller og skadegjørende insekter kommende år, avslutter Turid Trötscher.

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet