Foto: Nortura
Foto: Nortura

Det blir IKKE ekstraordinært årsmøte i Nortura

24. september 2023

Det blir ikke ekstraordinært årsmøte i Nortura. De 14 årsmøteutsendingene som krevde ekstraordinært årsmøte sendte søndag kveld et brev til ordføreren i Nortura der de trekker kravet.

I et brev til ordføreren i Nortura skriver leder i regionutvalget for Midt- Norge,Lars Morten Rosmo, blant annet:

Etter avgangen til tidligere styreleder Trine Hasvang Vaag er det mange ubesvarte spørsmål, både om styreleder sin avgang og om styret sin håndtering av saken.  Styret har ikke vært villig til å gi nødvendig innsikt for eiere og tillitsvalgte.  Vi har derfor benytta oss av den demokratiske retten vi har i Nortura til å kreve ekstraordinært årsmøte. 

Som situasjonen har blitt, er det bare valgkomiteen som kan stille de nødvendige spørsmålene og kreve utfyllende svar.  Slik kan de skaffe seg nok informasjon til ei god vurdering av sittende styret og av situasjonen.  Valgkomiteen har gjort denne jobben, og vurdert sittende styre som sterkt og kompetent til jobben.

Vi vurderer situasjonen slik at det ikke blir mulighet for en grundig debatt om situasjonen på et ekstraordinært årsmøte.  Styreleder er tydelig på at styret har gitt den informasjonen de vil gi, og at avgått styreleder får ikke mulighet til å fortelle sin versjon.  Årsmøtet vil derfor bare handle om tillit eller ikke til sittende styre, uten at årsmøteutsendingene vil få nødvendig informasjon til å gjøre seg opp ei kvalifisert mening om situasjonen.

Vi ser med forventning fram til kontrollkomiteen sin rapport.

Vår konklusjon er at vi må forholde oss til den jobben valgkomiteen har gjort.  Det er nå opp til sittende styre og konsernledelsen å levere på de oppgavene de har fått.  Vi trekker derfor kravet om ekstraordinært årsmøte i Nortura SA.