Hoff og Bartnes
Foto: Vilde Haarsaker

Det blir forenklede jordbruksforhandlinger

23. april 2020

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag startet konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til en løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Koronasituasjonen fører til at anslag for bl.a. prisvekst, lønnsvekst, renteutvikling, valutasvingninger og anslag for produksjonsvolumer, særlig i grøntsektoren, er svært vanskelige å gi. Dermed mangler store deler av grunnlagsmaterialet for å kunne gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger.

-Det er en spesiell situasjon landet befinner seg i, og det vil også påvirke mulige jordbruksforhandlinger i år, sier Jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes.

-Til tross for en vanskelig situasjon er det viktig å gå inn i forenklede forhandlinger. Bøndene trenger forutsigbarhet for å sikre norsk matproduksjon. I år det viktigere enn noen gang, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

 

– Det er samtidig, mer enn noen gang, viktig å sikre matproduksjonen framover. Da trenger bonden rammer å forholde seg til.

Foran årets jordbruksforhandlinger foreligger ikke det samme grunnlagsmaterialet som vanlig. Budsjettnemnda for jordbruket har ikke regnet på utslagene fram i tid, det er ikke gjennomført lønnsoppgjør i andre sektorer og det er stor usikkerhet om økonomiske faktorer. Koronasituasjonen vil også påvirke den praktiske gjennomføringen av eventuelle forhandlinger.

Det er viktig å sikre forutsigbarhet for næringa når usikkerheten er stor og omgivelsene endrer seg raskt. De forenklede forhandlingene det er konsultasjoner om, vil innebære færre tema enn vanlig.

Representantskapet i Norges Bondelag vedtok 3.april målet om å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår, for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

Saken oppdateres.

 

Kilde: Pressemeldinger fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag