Pelsdyr
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Departementet redd for presedens i pelsdyrsaken

6. juni 2019

Det ble igår holdt et ekstraordinært sentralstyremøte i Høyre om kompensasjon til pelsdyrbøndene. Landbruk24 har spurt initiativtakeren til møtet, Ingvill Dalseg fra Oppdal, hva som kom ut av møtet. Her får vi et innblikk i hvilke vurderinger som er gjort.

Her er Dalseg sitt skriftlige svar på spørsmålet;

-Mitt innspill til kveldens møte var at grunnlaget for kompensasjonen ikke skulle regnes etter bokførte verdier.

Sentralstyret fikk orientering om at andre begrep var vurdert, bl.a «real verdi», men at real verdi også ble upresist. Det eneste begrepet med eksakt innhold, er bokført verdi – og fordi det var forståelse for at det er variasjoner og litt «urettferdighet» i bruken av bokført verdi, ble tispetillegget lagt til i kompensasjonen. 

Ekspropriasjonsprinsippet mener departementet ikke kan brukes, utifra en lovteknisk vurdering. Lovteknisk er avvikling ikke en ekspropriasjon, men en regulering av en næring, som Stortinget har rett til å gjøre. Å bruke ekspropriasjonsprinsippene vil føre til uønsket presedens for andre saker. 

Jeg roste næringsfraksjonen ved Margunn Ebbesen og parlamentarisk leder Trond Helleland, for at vi er blitt hørt på flere punkter. Uten dialog med næringen hadde vi ikke kommet dit vi er i dag, at de ville sette pris på om bokført verdi ble fjernet. Min siste bønn i denne saken – kan dere ta bokført verdi ut av forslaget? 

Innstillingen legges frem som planlagt, og skal behandles i Stortinget 13 juni.