Olaug Bollestad
Foto: LMD

Departementet krever en plan fra Veterinærinstituttet

8. mars 2019

Landbruks- og matdepartementet krever i et brev til Veterinærinstituttet at det blir lagt fram en konkret og helhetlig plan for instituttets oppgaver innen grønn sektor. Brevet kommer i etterkant av møtet mellom statsråd Bollestad og ledelsen ved Veterinærinstituttet. 

I brevet skriver departementet blant annet: “Det fremstår imidlertid uklart hvilke strategiske vurderinger som ligger til grunn for de endringer som nå planlegges, spesielt med hensyn til fremtidige oppgaver og bemanning i de regionale enhetene.
Vi ber derfor Veterinærinstituttet så snart som mulig legge fram en mer konkret og helhetlig plan for planlagt fremtidig ivaretakelse av instituttets oppgaver innen grønn sektor. Det ville være ønskelig at en slik plan var klar før det blir gjort større endringer i oppgavefordeling mellom hovedkontoret og de regionale enhetene. Vi ber samtidig Veterinærinstituttet orientere om økonomiske konsekvenser av ulike handlingsalternativer.”

Les mer hos Vetnett

Bakgrunnen for møte og brev er at Veterinærinstituttet i februar sendte ut varsel om nedbemanning ved avdelingene i Sandnes, Trondheim og Tromsø. Les mer om det her

Kilde: Vetnett