Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Dårlig resultat for Nortura

24. oktober 2018

Tørkesommeren bidro til økt slakting av storfe og dårligere salg av grillmat, men Norturas omsetning endte likevel omtrent som i fjor i andre tertial.

Selskapet hadde et underskudd før skatt på 9 millioner kroner, en klar forverring sammenlignet med samme firemånedersperiode i fjor da resultatet endte på 72 millioner kroner. Driftsresultatet ble redusert med 36 millioner kroner dersom man ikke tar med kostnader til omstillingsprogrammet selskapet er inne i.

– Vi er godt i gang med et forbedringsprogram som skal bedre lønnsomheten i løpet av en treårsperiode. Dette fører til høye engangskostnader på kort sikt. Samtidig vet vi at tiltakene gir positivt effekt, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Sårbar for hendelser

Et av tiltakene i programmet som ble igangsatt for et snaut år siden, er å redusere antallet ansatte. Målet er en gevinst på rundt 700 millioner kroner.

Kolberg fastslår at sommerens tørke bidro til noe høyere slakting av storfe og samtidig svekket salg av grillmat den siste halvdelen av grillsesongen som følge av restriksjoner for grilling. Høyere aktivitet i datterselskapene, førte imidlertid til at omsetningen i konsernet likevel endte på nivå med resultatet i andre tertial i fjor.

– Fordi vi har små marginer blir vi sårbare for hendelser utenfor vår kontroll, som sommerens tørke, konstaterer Kolberg.

– Krevende prosesser

Han fastslår dessuten at tertialresultatet påvirkes av nedgang i merkevaresalget og lavere resultatbidrag fra datterselskapene. Samtidig fastslår konsernsjefen at sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon som regel gjør tredje tertial til det sterkeste.

– Vi gjennomfører mange krevende prosesser i et høyt tempo, og jeg er trygg på at effektene av dette vil bidra til et sterkere Nortura som er både lønnsomt og ansvarlig, sier Kolberg.

I andre firemånedersperiode falt Norturas markedsandel fra 45,6 til 44,7 prosent

Nøkkeltall fra Norturas resultat for andre tertial 2018. Tall for andre tertial 2017 i parentes.

* Driftsinntekter: 7.540 kroner (7.569 millioner kroner)

* Driftsresultat: -27 millioner kroner (105 millioner kroner)

* Resultat før skatt: -9 millioner kroner (72 millioner kroner)

Norturas markedsandeler i tilførselsmarkedet for firbente faller mot fjoråret. Markedsandelen for
fjørfe er markedsstyrt og andelen her er fortsatt synkende. For kalkun har markedsandelen siste
12 mnd. økt med 18 % poeng fordi Norsk Kylling har avsluttet sin kalkunproduksjon. For egg
har det vært en vesentlig vekst i markedsandelen over tid, den forventes å være stabil framover

Slaktekvantum firbeinte dyr økte med 2 268 tonn (+3,9 %) i 2T 2018 målt mot 2017.
Storfe: + 2 456 tonn (+ 10,9 %)
Gris: – 806 tonn (- 2,4 %)
Småfe: + 618 tonn (+ 31,6 %)
Fjørfe: – 2 003 tonn (- 12,2 %)

Foredlet kvantum kjøtt har en nedgang på 2 974 tonn (-7,5 %) (alle dyreslag) i 2T 2018 målt mot
samme periode i fjor.

Salg av merkevarer til dagligvaremarkedet (Gilde, Prior, m.fl.) går ned med 2 145 tonn (- 5,8 %) i 2.
tertial målt mot fjoråret. Totalt sluttmarkedssalg, dvs. inkludert produksjon av dagligvarekjedenes
egne varemerker, salg til storkjøkken-, kiosk-, bensinstasjon- og servicehandel-markedet og
Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er 666 tonn (-1,4 %) under fjoråret.

NTB

Kilde: Tertialrapport for Nortura