Jon Georg Dale
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dale vil forholde seg til stortingsflertallet.

19. april 2018

I dag ble det mot Jon Georg Dale sin vilje en interpellasjonsdebatt om jordbruksoppgjøret i Stortinget. Det var Geir Pollestad fra Sp som hadde sendt inn en interpellasjon om hvilket inntektsmål statsråden vil legge til grunn for årets jordbruksoppgjør. I debatten sa Dale at han ville forholde seg til stortingsflertallets føringer i forhandlingene.

Utgangspunktet for Pollestad sin interpellasjon var at det er stor forskjell på inntektsmålet som Stortinget formulerte i fjor: “For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.
Og det som står i regjeringserklæringen fra Jeløya: “Ha inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling, produktivitetsforbedring og markedstilpasning

Dale sa at det var sørgelig at Pollestad ikke kunne vente til etter forhandlingene med å stille spørsmål om regjeringas posisjon i forhandlingene, og mente at Pollestad utfordret avtaleinstituttet med å stille spørsmål i Stortinget nå like før forhandlingene starter.
Men på oppfølgende spørsmål sa Dale at han la stortingsflertallet sine føringer til grunn i forhandlingene, men understreket at stortinget hadde satt flere mål som må avveies opp mot hverandre. Og han understreket at det var umulig å garantere en inntektsutvikling for bøndene.

Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sa at hvis det er noe som truer avtaleinstituttet, så er det en regjering som ikke følger opp stortingets vilje. Og la til at Ap er opptatt av et landbruk over hele landet og en differensiert bruksstruktur.
Pollestad avsluttet med å ønske Dale lykke til med forhandlingene og håpte at stortinget ikke trenger å blande seg borti i år.
Krf og Venstre ønsket ikke å delta i debatten.