Jon Georg Dale
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dale tvinges til å svare om jordbruksoppgjøret.

16. april 2018

Sps Geir Pollestad ber regjeringen belage seg på et dyrt jordbruksoppgjør. Torsdag møter han landbruksministeren til en duell som statsråden helst vil slippe.
I et brev til Stortinget ber landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om å få utsatt torsdagens planlagte interpellasjon til etter at jordbruksoppgjøret er avsluttet.

– Interpellasjonen gjelder forhandlingene om jordbruksoppgjøret og særlig inntektsmålet for jordbruket, som er det klart viktigste utgangspunktet for jordbruksoppgjøret, framholder Dale i brevet.

En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål enn et spørretimespørsmål og etterfølges av en debatt i stortingssalen.

Sier nei

I brevet skriver landbruksministeren at han kun i begrenset grad vil kunne svare på spørsmål, dersom Stortinget insisterer på at interpellasjonen skal debatteres nå. Men det er nettopp hva Senterpartiet krever:

– Forhandlingene i jordbruksoppgjøret har ennå ikke startet. Det skjer først når kravene fra bondeorganisasjonene overleveres 26. april. Derfor er det selvsagt nå at tiden er rett for å ta denne diskusjonen, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NTB.

– Dessuten ble jordbruksmeldingen behandlet av Stortinget i fjor, dagen før kravene ble lagt fram i jordbruksoppgjøret. Den gang hadde ikke statsråden noen hemninger mot å kaste seg inn i debatten, sier Pollestad.

Dyrt oppgjør

Senterparti-representanten som leder Stortingets næringskomité, mener Dale like gjerne først som sist bør innse at årets oppgjør blir dyrere for staten enn de foregående.

– Det skyldes noe så enkelt som at regjeringen og partene i oppgjøret denne gang ikke kan øke målprisene noe særlig. Dermed må budsjettstøtten opp for å sikre bonden økt inntekt, sier Pollestad.

At målprisene ifølge Sp-profilen ikke kan økes nå, skyldes vekst i importen av jordbruksvarer til Norge samt norsk overproduksjon av lamme- og svinekjøtt, egg og melk.

– Å øke målprisene i en slik situasjon vil være rene luftpenger, sier Pollestad.

Nytt flertall

Han mener Stortinget nå er mer «landbruksvennlig» enn før. Pollestad viser til at Høyre, Frp og Venstre ikke lenger er i flertall.

– Dagens flertall er tydelig på at økt bondeinntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå målene for jordbruket. Dale bør lese seg opp på mindretallets merknader fra fjorårets jordbruksoppgjør og legge bort Frps partiprogram så vel som Jeløy-plattformen, der inntektsmål er mindre tydelig enn det som Stortinget har vedtatt, sier Sp-representanten.

Han viser til tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, der det framgår at bonden kan forvente en samlet inntektsnedgang på 14.500 kroner per årsverk fra 2016 til 2018. Det vil i så fall innebære at inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet vil ha økt med mer enn 40.000 kroner per årsverk i samme periode, framholder han.

Ingen løfter

Onsdag brukte Pollestad dette tallgrunnlaget til å utfordre statsminister Erna Solberg (H) i den muntlige spørretimen på Stortinget. Han viste til at Stortinget grep inn i fjorårets jordbruksoppgjør og ville vite om statsministeren akter å sørge for inntektsforskjellene i år vil bli redusert.

– Det vil være helt feil om jeg skulle si hvordan vi vil legge opp vårt svar på et krav som ennå ikke er levert, svarte Solberg, som nektet å lette på sløret.

– Det vil undergrave hele forhandlingsinstituttet dersom vi skulle informere Stortinget om hva vi legger opp til, før vi har gått inn i forhandlingene mellom regjeringen og landbruksorganisasjonene, sa statsministeren.

(©NTB