Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Budsjettforliket: Styrket tollvern for poteter

3. desember 2023

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV er det enighet om å gå over til prosenttoll for potet og potetprodukter. Ellers er det lite endringer som gjelder jordbruket, mens frivilllig vern av skog får en kraftig økning.

Det er enighet om følgende merknad:

Stortinget ber regjeringen gå fra krone-til prosenttoll på potet, herunder hel potet, potetflak og
potetgranulatfra 1. januar 2024.

– Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

Kilde: Budsjettavtalen
           Tallene