Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Borch forventer at svinenæringa tar grep

17. januar 2023

Mattilsynet avdekket regelbrudd i over halvparten av svinebesetningene de besøkte i uanmeldte tilsyn, viser en ny rapport. – Ikke godt nok, sier landbruksministeren.

Rapporten Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022, hvor målet har vært å undersøke hvordan norske griser har det, ble lagt fram av Mattilsynet tirsdag.

Mattilsynet besøkte 582 svinebesetninger, og én av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr.

– Dette er ikke godt nok. Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene. For å sikre en varig god bedring i svinenæringa, må hele nettverket rundt dyreholder bidra, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

– Mulig å gjøre noe med

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) forventer at svinenæringen nå tar grep.

– Rapporten avdekker at det er regelbrudd i mer enn 50 prosent av besetningene, og det er ikke godt nok. De fleste regelbruddene gjelder rotemateriale eller strø, og her er næringens tydelige respons at dette er det fullt mulig å gjøre noe med. Det forventer jeg derfor at næringa tar tak i, sier hun til NTB.

Borch mener det er bra å se at det ikke er funnet regelbrudd ved veterinærers legemiddelbruk knyttet til kastrering av gris. Hun sier videre at alle sjekkpunktene i kampanjen fortsatt vil bli fulgt opp kontinuerlig gjennom dyrevelferdsprogrammet for svin.

– Det er alltid bedre å forebygge enn å reparere, og dette er allerede satt i system. Kunnskapen vi får gjennom denne tilsynskampanjen, skal vi bruke godt. Materialet vil bli viktig i arbeidet med dyrevelferdsmeldingen, sier landbruksministeren.

Hun legger samtidig til at det er dyreholderen som har ansvaret for velferden til dyrene sine, og at det er et helt grunnleggende og viktig prinsipp.

Variasjoner lokalt

Andelen regelbrudd var høyest i regionen Stor-Oslo, hvor tilsynet fant regelbrudd på 69 prosent av de inspiserte besetningene. Denne regionen omfatter Oslo, samt Asker, Bærum, Romerike og Østfold.

Andelen med lavest regelbrudd var Region øst, med 34 prosent. Regionen omfatter deler av Viken (Buskerud), Innlandet, Telemark og Vestfold.

– I besetningene hvor det ble avdekket regelbrudd, var det vanligst med brudd som angikk ett eller to sjekkpunkter. Det var få besetninger som hadde brudd på mange sjekkpunkter, skriver tilsynet.

Ikke nok rotemateriale

De to vanligste regelbruddene var altså at det ikke ble gitt nok strø og rotemateriale, noe som er viktig for grisenes velferd.

Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø.

– Vi ser at dyrevelferden på landsbasis kan få et viktig løft hvis kravene til rotemateriale og strø etterleves, sier Godal.

-Håpet resultatet var bedre

– Tilsynskampanjen viser for mange regelbrudd i svinenæringa. Jeg hadde håpet resultatet var bedre, og at vi kunne sett en positiv utvikling gjennom perioden kampanjen har gått, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Om lag halvparten av avvikene handler om griser som har fått for lite strø og rotemateriale. – Det er en overkommelig oppgave for oss å ta tak i, og forbedre gjennom rutiner og kunnskapsbygging, sier Bjørn Gimming.

Det er også for mange avvik om behandling av syke og skadde dyr. – Her er det for mange som ikke får det til. Vi må bli flinkere til å gjøre de gode vurderingene til rett tid, og det innebærer også å kunne ta de riktige avgjørelsene om behandling og avliving, sier Bjørn Gimming.

– Det er mulig å drive med god dyrevelferd innenfor regelverket og dagens rammer. Mange bønder gjør det, og vi må se hva andre bønder kan lære av dem, sier Bjørn Gimming.

[email protected]