20220405_190146 (1)

Bøndene samler seg på Stiklestad igjen

30. mars 2023

I kveld er det igjen klart for landbruksdebatt på Stiklestad. I fjor kom det så mange at arrangøren måtte ty til videooverføring til andre rom etter at storsalen var full. Og ser man på debattpanelet er det ingen grunn til mindre oppmøte i år.  

Du kan se opptak av debatten på Facebook-siden til Verdal Bondelag
eller  Trønder- Avisa

Etter innledninger fra landbruks- og matminister Sandra Borch og leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming blir det to debatter, den første med tema Opptrappingsvedtaket- hva skal landbruket i Norge levere i 2030? Hva må til? Etter en liten pause er spørsmålet: Er toll gull eller tull? Er norsk mat et mål i seg selv, eller noe forbrukere og handelsstanden kan leve uten?

Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen, er hyret inn for å lede debattene, og det kan bli en krevende oppgave å holde styr på følgende deltagere:

Per Vidar Kjølmoen, AP
Lene Westgaard Halle, Høyre
Torgeir Knag Fylkesnes, SV
Vegard Vigdenes, Bonde- og Småbrukarlaget
Arne Manger, nestleder i Innlandet Bondelag.
Trine Hasvang Vaag, Nortura
Marit Haugen, TINE
Anne Skuterud, Felleskjøpet Agri
Robert Mood, tidligere General i Forsvaret
Bård Gultvedt, NorgesGruppen
Kårstein E. Løvaas, Rema