Einar Frogner
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Forslag om at Bondelagets «regionreform» skal gjennomføres innen 2021

6. februar 2019

Organisasjonsutvalget i Norges Bondelag har lagt fram sin endelige rapport, de foreslår at det blir ett fylkesbondelag innen hvert fylke. Sammenslåingen bør være ferdig innen 1. april 2021 foreslår utvalget som har vært ledet av Einar Frogner. Utvalgets rapport skal behandles i styret og årsmøte i Norges Bondelag.

Her er sammendraget av utvalgets forslag

1. Norges Bondelag etablerer en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling, med ett fylkesbondelag innenfor fylkene. Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Det skal være en fleksibel innfasing. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført seinest 1. april 2021.

2. Administrasjonen utarbeider et forslag til en satsing på organisasjonsutvikling for vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid. Styret etablerer prosjektet.

3. Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, samt tilleggsrepresentasjon på utsendinger innenfor intervallet 1 pr 50 medlemmer til 1 pr 200 medlemmer. Fylkeslagenes årsmøter bestemmer tilleggsrepresentasjonen.

4. Fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i nummerorden.
Det er valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere. Fylkesårsmøtet avgjør størrelsen på fylkesstyret og spørsmålet om en eller to nestledere. Framtidige endringer må vedtas i to årsmøter etter hverandre. NBU og NBK velger hver for seg ett medlem med personlig varamedlem til de nye fylkesstyrene.

5. I representantskapet møter fylkeslaga med to representanter pr. fylke. Viken (tre sammenslåtte fylker) får tre representanter. Dette skal være leder og 1. nestleder og en ekstra for Viken. Fylkeslagene får da til sammen 21 representanter. 2020 vil være et overgangsår inntil alle fylker er slått sammen. Sammenslåtte fylkeslag kan møte med to representanter i overgangsåret, og Viken tre.

6. Representasjon i årsmøtet i Norges Bondelag ut fra medlemstall videreføres med 1/600 Minimumsrepresentasjonen i sammenslåtte fylker endres til 5. Ut over dette møter medlemmer i representantskapet i årsmøtet.

7. Det utarbeides en felles mal for instruks for fylkenes valgnemnder. Denne må tilpasses i hvert enkelt fylke. Regional representasjon innen fylket må vektlegges i instruksen, i tillegg til andre kriterier. Fylkesårsmøtene vedtar denne instruksen. Denne malen bør ferdigstilles slik at de fylkene som ønsker hurtig sammenslåing kan vedta instruks på fylkesårsmøtene våren 2019.

Kilde: Nettsidene til Norges Bondelag

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.