e136a89c-174c-499c-a26e-4b210bfbbdea.jpg (articleview_full)

Bondelaget vil ha jamstilling innen 2026

24. mars 2024

Representantskapet i Norges Bondelag sier i sin uttalelse om nytt tallgrunnlag og inntektsopptrapping at jordbruksoppgjørene i år og neste år må legge til rette for at jordbrukets inntektsmuligheter skal ligge på samme nivå som arbeidstakere.

Her er det representantskapet skriver om inntektsopptrapping og tallgrunnlag:

Representantskapet i Norges Bondelag ber Stortinget slå fast at jordbrukets inntektsmuligheter skal ligge på nivå med arbeidstakere basert på samme timetall i årsverket.  Inntektsmålsettingen gjelder alle bruk og forutsetter et jordbruk over hele landet. Representantskapet mener de to neste jordbruksoppgjørene må legge til rette for at inntektsmålsettingen nås i løpet av inneværende stortingsperiode. Representantskapet i Norges Bondelag vil understreke behovet for rask behandling i Stortinget slik at Stortingets vedtak legges til grunn i vårens jordbruksforhandlinger.

Representantskapet i Norges Bondelag ber Stortinget forbedre Regjeringens forslag til prinsipper for ny beregningsmetode på følgende punkter:

-Normeringsfaktor på 20% er urimelig, gitt næringas meget sterke produktivitetsfremgang de siste tiåra.

-Et årsverk i jordbruket må defineres til samme timetall som i resten av samfunnet, 1700 timer per årsverk.

-Egenkapitalen bonden investerer i gården må gis en fornuftig avkastning i grunnlagsmaterialet.

Kilde: Norges Bondelag