Einar Frogner
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Bondelaget vil beholde rovviltnemndene

14. mai 2018

Norges Bondelag advarer regjeringen mot å følge anbefalingen fra ekspertutvalget som har foreslått å legge ned de regionale rovviltnemndene.
– Dagens rovviltnemnder kombinerer faglig og lokal kunnskap og manøvrerer i et svært utfordrende politisk landskap. Et så viktig og komplekst spørsmål bør behandles av en nemnd som har rovviltforvaltning som sin hovedoppgave, ikke bare som et av flere oppdrag, sier rovdyransvarlig i Bondelaget Einar Frogner.

Under professor Terje P. Hagens ledelse har et ekspertutvalg lagt fram en omfattende rapport med en rekke forslag til hvordan statlige oppgaver kan flyttes til fylkeskommunene. Rapporten tar til orde for å legge ned en rekke direktorater, men altså også rovviltnemndene.

– Utvalget mener forvaltningen av rovvilt kan håndteres av et folkevalgt regionalt organ, men det fordrer nasjonal styring på området. Med et fylkeskommunalt ansvar må det legges nasjonale rammer som angir nivå på bestand av rovdyr – nasjonalt og eventuelt per fylke, heter det i forslaget.

I høringsuttalelsen peker Bondelaget på at dagens åtte rovviltregioner ikke samsvarer med inndelingen som regionreformen legger opp til.

– Her forventer jeg at regjeringen forholder seg til rovviltforlikene i Stortinget og beholder dagens ordning, sier Frogner.

Fremskrittspartiet vil for øvrig ta et snarlig initiativ på Stortinget om å evaluere rovviltforliket og meisle ut et nytt, kunne NTB fortelle søndag. Les mer om det her