Terje Halleland
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frp vil ha nytt rovdyrforlik, uaktuelt sier Elvestuen

13. mai 2018

– I første omgang håper vi at de andre partiene på Stortinget blir med og vedtar at rovdyrforliket må evalueres. Vi mener det er grunn til å spørre om forliket virkelig har bidratt til å dempe konfliktene og begrense skader på beitedyr, sier Halleland til NTB. Frp-representanten er tydelig på hva han selv mener: Forliket fra 2011 og ulveavtalen som fulgte i 2016 tar altfor mye hensyn til rovdyrene på bekostning av viltforvaltning og beitenæring.

Kritisk
Da Stortinget samlet seg om et rovdyrforlik i 2011, forble to sentrale spørsmål uavklart: Evaluering og eventuell endring av ulvesonen samt fastsettelse av et nytt bestandsmål for ulv i Norge.

Fem år senere ble de to daværende regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre enige med Ap og KrF om å sette et bestandsmål for ulv på fire-seks nye ulvekull per år samt gjøre visse endringer i den såkalte ulvesonen. SV, MDG og Venstre sto utenfor avtalen, i likhet med Sp, som rett nok hadde motsatt begrunnelse for å si nei.

Nå mener Fremskrittspartiet at det er på tide å vurdere hele ideen om en ulvesone på nytt.

– Vi erkjenner at det er et bredt flertall for ulv i Norge, men dersom det viser seg at ulvesonene er blitt rene reservater for ulv, må vi vurdere spørsmålet på nytt, sier han.

Lisensjakt
Hallelands partifelle Morten Ørsal Johansen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, mener målsettingen med evalueringen av rovdyrforliket må være at det endres.

– Bestandsmålene for bjørn og jerv er for høye og ulvesonen bør fjernes. Prinsipielt mener jeg det ikke bør være et nasjonalt ansvar for Norge å ta vare på en skandinavisk ulvestamme, sier han.

Johansen viser til at mange som bor i nærheten av ulv, opplever frykt.

– Frykten er ikke nødvendigvis faktabasert, men jeg har stor forståelse for at folk vegrer seg for å sende barna sine ut for å leke eller la dem gå til skolen alene dersom det streifer ulv i området, sier han.

Johansen mener regjeringen bør vurdere å åpne for salg av jaktlisens på ulv til utenlandske jegere, og mener en slik jakt vil bli svært populær.

– I partiprogrammet vårt står det at vi skal ha en bærekraftig stamme av bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Det står ingenting om ulv, framholder han

Helt uaktuelt

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det er helt uaktuelt med evaluering slik det fremstår nå, og henviser til Jeløy-erklæringen hvor regjeringen, inkludert Frp, har avtalt levedyktig rovdyrbestand.

– Det er helt uaktuelt med evaluering hvor målet er å senke bestandsmålet for rovdyr, inkludert ulv. I dag er det snakk om kritisk og sterkt truede arter. Rovdyr er en del av norsk natur, og det skal vi legge til rette for.Selv mener han politikken slik den er nå, fungerer.
– Antall sau som er tapt som følge av rovdyr, har gått ned med over 40 prosent de siste fire årene. I samme periode har det også blitt noe flere sauer i norsk natur, poengterer han videre.

Spill for galleriet
Spill for galleriet! Det er helt tydelig at Halleland sier én ting i mediene, men Frp gjør absolutt en annen ting i regjering, mener Sandra Borch i SP.
Borch i Sp viser til et forslag Sp la fram for Stortinget tidligere år, her ønsket de mindre rovdyrbestand, blant annet ulv.– Sp løftet forslaget om evaluering i Stortinget tidligere i år. Da ville ikke Frp bli med, og nå kommer de valsende etterpå, sier Borch til NTB.

– Vi ønsker definitivt mindre rovdyr, og særlig nå når bestandstallet er langt over det skal være. Om Frp får med regjeringa på en annen rovdyrpolitikk, skal vi bidra positivt i debatten. Men det er ironisk at Frp eksempelvis har stoppet ulvejakta i vinter, selv om det er langt mer ulv nå enn det skal være, mener Borch.

– Ønsker bare å skyte mer ulv
Lars Haltbrekken i SV mener Frp ikke har noe ønske om å bedre situasjonen for rovdyrene i Norge.– Vi har et ansvar for å ta vare på både beitedyr og rovdyr. Eneste hensikten Frp har, er å ta liv av flere rovdyr. Hver gang det har vært diskusjon om rovdyr, sikter Frp seg inn på å skyte mer ulv, sier Haltbrekken til NTB.

Høyre og AP: rom for diskusjon.
Høyre støtter opp om evaluering, men på visse premisser.
– Dette er et svært vanskelig tema, hvor man skal respektere begge sider. Vi er åpne for fleksibilitet i evaluering av rovdyrpolitikken, men det må skje i samarbeid med regjeringen og forlikspartnerne, sier rovdyrpolitisk talsmann Lene Westgaard-Halle (H).

Åsmund Aukrust (A) i Stortingets energi- og miljøkomité mener regjeringen må ta sin skyld for at konflikten ikke blir løst.
– Regjeringa og Frp må selv bære ansvaret for at konfliktnivået øker. De kan ikke skylde på rovdyrforliket. Hovedkritikken er at regjeringa ikke følger opp rovdyrforliket på en god måte.
Arbeiderpartiet som også var med på forrige forlik, åpner opp for å evaluere rovdyrforliket, men ikke på denne måten Halleland gjør det på.

– Arbeiderpartiet er åpne for å diskutere endringer i rovdyrforliket, dersom Frp ønsker det. Om det skal skje, må de få regjeringa til å foreslå det, ikke gjennom populistiske utspill.

NTB-Mats Rønning