Lars Petter Bartnes
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bondelaget tror ikke på norsk melkekrise

11. juli 2018

Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte ned besetningene sine. Men Bondelaget tror ikke det blir melkekrise.

– Mye er ødelagt allerede. Det viktigste nå er å få i gang gressproduksjonen igjen, men nå står vekstsesongen stille og bøndene taper for hver uke som går, sier fagsjef Otto Galleberg i Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud tilABC Nyheter.

Det kom noe nedbør søndag på Vestlandet, Trøndelag og deler av Østlandet, men det var ikke i nærheten av nok til å avlaste bøndene. Den omfattende tørken i både Norge og flere europeiske land kan føre til en alvorlig melkekrise, ifølge daglig leder Christian Anton Smedhaug i Agri Analyse.

– Smørkrisen i 2011 er bare blåbær i denne sammenhengen. Hele Nord-Europa er rammet av dette, noe som kan gjøre det vanskelig å få tak fersk melk og dermed melkeprodukter som du og jeg er avhengig av, sier han til P4 Nyhetene.

Avfeier melkekrise

Leder Lars Petter Bartnes i Bondelaget er imidlertid ikke bekymret for norsk melk.

– Med utgangspunkt i situasjonen i dag, tror jeg ikke det skjer. Tine melder at innveiingen av melk er stabil og i tråd med prognoser. Og jeg er trygg på at melkeprodusenter lar melkekua være det absolutt siste dyret man reduserer antallet på, sier Bartnes til NTB.

Men lederen er tydelig på at tørkekrisen er en vedvarende trussel for norske bønder. Norsk landbruk er inne i den verste sommertørken siden 1947.

– Det er klart situasjonen er krevende. Vi kan allerede slå fast at det blir ekstraordinær slakting av husdyr. Hvor utbredt det blir, er for tidlig å si. Hadde vi bare fått tre-fire dager med regn, ville mye endret seg, sier Bartnes.

Advarer mot import

Fra og med 13. juli innfører Landbruks- og matdepartementet nulltoll på bøndenes import av høy og halm, et av flere tiltak ment å avlaste kriserammede bønder. Bondelaget mener imidlertid det ikke er ønskelig at vi importerer grovfôr av kolleger i Norden, og mener import fra andre europeiske land heller ikke er gunstig.

– Import fra europeiske land utenfor Norden medfører lange importdistanser. I tillegg har flere av disse landene vesentlig svakere helsetilstand i husdyrkonstellasjonene sine, noe som kan føre til smittsomme sykdommer, sier Bartnes.

Han ber Mattilsynet gi bønder og firmaer som ønsker å importere høy og halm, tydelig råd om smitterisiko.

– Det er ingen tvil om hvem som har ansvar for import av grovfôr med smitte, og det er importør, sier han.

(©NTB)