Lars Petter Bartnes
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bondelaget gir full støtte til pelsdyrsaken

13. desember 2018

Søksmålet mot staten fra fem pelsdyrbønder er viktig for alle som driver næringsvirksomhet. Vi gir dem vår fulle støtte, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Landbruk24 snakket med Lars Ole Bjørnbet,en av de 5 bøndene som går til søksmål mot staten, i dag tidlig. Da sa Bjørnbet at han var litt skuffet over at Bondelaget var for passive i saken om avvikling av pelsdyrnæringa. Men nå kommer altså Norges Bondelag på banen med full støtte til søksmålet mot staten. Og nå sier Bjørnbet,- dette var veldig veldig god støtte fra Bondelaget. En krystallklar uttalelse. De har skjønt alvoret og konsekvensen for investeringslysten innen animalske produksjoner.

– Det er viktig at regjeringas beslutning blir prøvd juridisk. Vi i næringa må støtte pelsdyrbøndene både økonomisk og på annen måte som kollegaer. Dette er en viktig prinsipiell sak som Bondelaget vil støtte økonomisk. Vi er også glad for de initiativ som nå også tas av andre støttespillere til næringa, sier Bartnes.

– Søksmålet fra de fem pelsdyrbøndene viser at det juridiske grunnlaget for å avvikle en hel næring er usikkert. Lovsaken om avvikling bør derfor utsettes til retten har tatt stilling til om den kan fremmes, mener Bartnes.

– Mange familier mister sitt økonomiske grunnlag, og gjennomførte investeringer viser seg nå å være verdiløse. Mange steder finnes det ikke gode muligheter til omstilling. Dette understreker viktigheten av å få prøvd ut saken juridisk, sier Lars Petter Bartnes.

Kilde: Nettsidene til Norges Bondelag