Lars Petter Bartnes
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bondelaget etterlyser klimafond i statsbudsjettet

8. oktober 2018

Bondelaget etterlyser et klimafond for landbruket og mener regjeringen ikke følger opp tidligere stortingsvedtak.

– Jeg er oppgitt over at regjeringen ikke følger Stortingets flertall om et klimafond som vil bidra til nødvendige klimainvesteringer i landbruket, sier Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes.

Han mener at årets verste tørkesommer på over 100 år har vist at det er et stort behov for effektive verktøy for å møte klimautfordringene i landbruket. Under behandlingen av jordbruksoppgjøret i vår ba et flertall på Stortinget regjeringen om å utrede og komme tilbake med en modell for et klimafond i statsbudsjettet for 2019. Det har ikke skjedd.

Bondelaget ser for seg en fondsordning som et spleiselag mellom bonden og staten. Bonden setter av midler til investeringer og får en skattefordel når det blir gjennomført konkrete, målrettede klimatiltak.

– Målet er å få realisert klimatiltak som over tid kan bidra til reduserte klimautslipp fra næringa, understreker Bartnes.