Screen-6-10-2021_25349_PM

Bondelaget er utålmodig -krever svar om tilleggsforhandlinger

12. august 2021

Høye priser på gjødsel og andre varer spiser opp bøndenes forventede inntektsvekst. Nå venter de på at staten skal møte dem til forhandlinger.

– Det er nå to uker siden vi sendte krav om forhandlinger, og vi venter på å komme i gang, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag. Han mener det er viktig å dempe usikkerheten blant bøndene.

– Kostnadene øker og øker, og mange skal nå bestille gjødsel for neste sesong, påpeker han.

Ifølge Bondelaget vil kostnadene til gjødsel alene spise opp to tredeler av den forutsatte inntektsveksten på 18.700 kroner per årsverk som er vedtatt av Stortinget.

Bondelaget sendte krav til staten om tilleggsforhandlinger for to uker siden, og fristen for å svare utløper torsdag.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ville ikke forhandle med regjeringen om jordbruksoppgjøret i år, fordi de mente det var for stort sprik mellom deres krav og regjeringens tilbud. Tilbudet ble dermed sendt til Stortinget, der det ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sa i forrige uke til Landbruk24 at hun vil forholde seg til hovedavtalen, og hadde god tro på å komme i mål med tilleggsforhandlingene.

(©NTB)