Olaug Bollestad og kyrne på Øfsti Søndre

Bollestad overbevist om å komme i mål med tilleggsforhandlingene

5. august 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, sier at hun er overbevist om at de skal komme i mål med tilleggsforhandlingene, som faglaga har krevd som følge av kostnadseksplosjon på gjødsel.

Landbruk24 møtte Landbruks- og matministeren under et besøk hos Marit Lianes og Arne Stene på Øfsti Søndre i Stjørdal i dag. 

-Det er ikke uventet at faglaga krever tilleggsforhandlinger, vi var faktisk ute og kommenterte dette før kravet kom. Vi går inn i de forhandlingene med et veldig åpent sinn, for vi skjønner at det har vært store økninger i kostnadene på blant annet gjødsel. I hovedavtalen står det at forhandlingene skal starte senest 14 dager etter at kravet er framsatt, og vi følger alt som står i den avtalen, sier Olaug Bollestad.

Du nevner gjødsel, men utelukker du å se på andre kostnadsposter?
-Det kommenterer jeg ikke i media nå. Nå går vi inn i forhandlinger med de to faglaga, og vi skal få til en god dialog. Det er kun et oppgjør vi ikke har blitt enige om. Vi har kommet i mål med klimaforhandlinger, oppkjøp av melkekvoter og jeg er helt overbevist om at vi kommer i mål med disse tilleggsforhandlingene, fastslår Bollestad.

Det kommer flere saker på Landbruk24 der Bollestad kommenterer inntektsmål, grunnlagsmateriale og internasjonale forhandlinger.