Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bondelaget ber statsministeren gi fellingstillatelse på bjørn i Bardu

13. juli 2020

Bondelaget går til statsministeren etter at Miljødirektoratet avslo en søknad om å felle en bjørn i Bardu. Flere sauebønder har mistet sau til bjørnen.

Ifølge Norges Bondelag er dette tredje sommeren at den samme binna tar sau i et beiteområde i Bardu i Indre Troms. De har nå sendt brev til statsminister Erna Solberg (H) der de ber henne om å sørge for at bjørnen felles eller bedøves og transporteres ut av området.

– Det er en fortvilet situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr være prioritert. Denne saken handler om mer enn bare Bardu. Hvis Stortingets vedtak om beiteprioriterte områder skal ha reelt innhold, må angrepene på beitedyr stoppes. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørge for at det blir en løsning i dette området nå, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

Bondelaget viser til rovviltforliket fra 2011, der det blant annet heter at dyr som gjør skade på beitedyr i prioriterte beiteområder, skal tas ut raskt.

– Norges Bondelag krever at rovdyrforvaltningens praksis med å avstå fra skadefelling når bjørn dreper og skader sau i beiteprioriterte soner, må stanse, heter det i brevet.

Bardu kommune har søkt om tillatelse til å felle bjørnen, men Miljødirektoratet avslo søknaden med begrunnelse i at bestandsmålet for bjørn ikke er nådd. Det mener Bondelaget skaper økt konflikt og svekker tilliten til myndighetene.

(©NTB)