Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Bondefrokost foran Stortinget

18. april 2023

Norges Bondelag inviterer i dag til Bondefrokost foran Stortinget.

Du kan se opptak av sendingen her

I sin appell understreket leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming at det aller meste av fjorårets jordbruksoppgjør var kostnadsdekning. Kostnadene er fortsatt høye, og usikkerheten er stor, det preger medlemmene våre, sa han.

Tallene som Budsjettnemnda kom med på fredag bekrefter en alvorlig økonomisk situasjon i melkeproduksjonen. Inntektene til melkebonden har falt kraftig, og her trengs en kraftig økonomisk snuoperasjon. Tallene viser også at inntektsutviklingen det ble lagt opp til i år ikke blir nådd, samtidig som det er store forskjeller internt i næringa, sa Gimming.

-Vi trenger en opptrappingsplan i løpet av dette året, og vi trenger et jordbruksoppgjør som gir et kraftig inntektsløft og tetter inntektsgapet til andre grupper, avsluttet Bjørn Gimming.