Melkekyr på beite
Foto: Bjørnar Frønes

Bonde på Fosen tilbyr original løsning på fôrmangelen

11. juli 2018

I Åfjord på Fosen i Trøndelag har Jon Husdal, både nok grovfôr og ledig kvote. Nå kommer han med et originalt tilbud til melkeprodusenter som sliter med fôrmangel og som vurderer å slakte kviger eller melkekyr. Han tilbyr å kjøpe eller leie dyrene fram til neste sesong, slik at man slipper å slakte gode produksjonsdyr. Når fôrmangelen er over kan dyrene komme tilbake til den opprinnelige eieren.

Til Landbruk24 forteller Husdal at de har vært heldige og fått ei god avling på førsteslåtten, og det ligger an til at de får mer enn nok grovfôr. De har også ledig kvote og plass i fjøset, og mener det er en bedre løsning å transportere dyra, enn å selge og transportere fôret. Husdal ser for seg at begge parter vil tjene på denne løsningen. Han får melkeinntektene, mens de som leier ut eller midlertidig selger kyr eller kviger får et vederlag, samtidig som de får tilbake kyr i full produksjon og slipper å rekruttere på nytt når fôrmangelen er over.