Foto: Bonde- og Små brukarlaget
Foto: Bonde- og Små brukarlaget

Bonde- og Småbrukarlaget legger fram sitt krav

22. mai 2023

I dag legger Norsk Bonde- og Småbrukarlag lagt fram sitt kravdokument i jordbruksforhandlingene. Det ble som kjent ikke enighet om et felles krav med Norges Bondelag. Kravet har en ramme på 13,5 milliarder kroner

Kravet betyr et redusert inntektsgap til andre grupper på 287 000 kroner pr. årsverk. Under framleggingen sa Tor Jakob Solberg at de under forhandlingene med Bondelaget hadde gått ned til 180 000 kr/årsverk.

Du kan se opptak av sendingen her

Her kan du lese hele kravet

Rammekravet

I tillegg krevde NBS en engangsutbetaling på 600 mill. kr som husdyrtilskudd til melkekyr i 2023, som kompensasjon for nedgangen i inntekt for melkeprodusenter.

Driftstilskudd

Distriktstilskudd

Kvalitetstilskudd

Husdyrtilskudd

NBS vil gjeninnføre tak på husdyrtilskudd på 530 000 kr. pr. foretak.

Beitetilskudd

Arealtilskudd


Pristilskudd grønt


Økologisk