Kjersti Hoff
Foto: NBS

Bonde- og Småbrukarlaget avventende til landbrukets klimaplan

3. april 2020

Leder i Bonde- og Småbrukarlaget Kjersti Hoff stiller seg ikke bak den klimaplanen som ble vedtatt i representantskapet i Norges Bondelag i dag. I representantskapet sitter i tillegg til fylkeslederne i Bondelagte alle samvirkeorganisasjonene i landbruket.

Landbruk24 spurte Kjersti Hoff om Bonde- og Småbrukarlaget støtter den klimaplanen som ble presentert i dag.

-Norsk Bonde og Småbrukarlag er ikke med i Norges Bondelag sitt representantskap naturlig nok. Vi er sterkt overrasket over Bondelaget sin inngang her med å flagge dette som Landbrukets Klimaplan. Norsk Bonde og Småbrukarlag har hatt flere innspill i prosessen men det har ikke vært vilje til å ta de inn, skriver Kjersti Hoff i en e-post til Landbruk24

-Vi vil nå bruke litt tid på å se hva Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt. Så  vil vi komme med våre tilleggsforslag for videre arbeid. Vi ser at flere av tiltakene som er foreslått pr i dag ikke regnes inn i det offisielle regnskapet. Dette kan komme inn etter hvert, men det bør tas høyde for den usikkerheten, skriver Hoff.