Lars Petter Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Her er landbrukets klimaplan

3. april 2020

I dag har representantskapet i Norges Bondelag vedtatt landbrukets klimaplan. Bedre fôring, avl ,friskere husdyr og karbonlagring er de viktigste tiltakene.
Her kan du laste ned hele dokumentet

En hel næring står samlet om planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021–2030.

– Planen har som mål å favne om alle landets bønder, uansett produksjon. Den er laga for et framtidsretta landbruk som skal fortsette å utnytte de naturgitte ressursene Norge har, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Landbrukets klimaplan ble vedtatt i et representantskapsmøte i Norges Bondelag. Det er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som ble inngått i juni 2019.  Planen vil bli fulgt opp årlig av næringen.

– Landbrukets klimaplan er en helt annen retning for å få ned utslippene enn det som ble presentert i Klimakur 2030. Dagens koronasituasjon er en kraftig vekker om at redusert matproduksjon i realiteten er en kur for å svekke norsk matberedskap.  Det vil gå hardt ut over et landbruk i hele landet, sier Bartnes.

Overlevert til Bollestad og Rotevatn

Planen ble overlevert til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima og miljøminister Sveinung Rotevatn i dag.
–  Dagen vi ble enige med landbruket om en klimaavtale i fjor, var en viktig dag. Det er dagen i dag også. En samlet landbruksnæring legger nå frem en plan for hvordan de vil følge opp klimaavtalen. Klimaavtalen er en samarbeidsavtale. Jeg ser frem til å sette meg inn i denne planen og å jobbe sammen for å nå Norges klimamål. Klimaarbeidet i jordbruket er viktig for å sikre norsk matproduksjon også i fremtiden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Skal vi nå klimamålene, må alle bidra. Med klimaavtalen for jordbruket som ble signert i fjor, og den klimaplanen som jordbruket nå har laget, er det ingen tvil om at jordbruket tar dette ansvaret på største alvor, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

 

Det er altså samlede kutt fra i dag og fram til 2030 som skal være 5 millioner tonn Co2 ekvivalenter i henhold til den klimaavtalen som er inngått med regjeringen.