Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Bonde fikk medhold i Høyesterett

27. oktober 2022

Tre kalver og tre kyr som tråkket i vei på nylaget ferdigplen, ble tema i Høyesterett. Erstatningen på 800.000 kroner skal behandles på nytt, avgjorde retten.

Kyrne fra en gård i Sande kom i 2017 inn på et område hvor det ble produsert ferdigplen. Dyrene ødela plenen med tråkk. Gårdbrukeren var erstatningsansvarlig etter beiteloven, men spørsmålet var om erstatningen må vurderes på nytt fordi området ikke var gjerdet inn.

Skaden på plenen var beregnet til over 2 millioner kroner, men erstatningsbeløpet som lagmannsretten kom fram til, var vel 800.000 kroner.

Høyesterett har kommet til at manglende gjerde kan være medvirkning «på annen måte» etter beiteloven, selv om det ikke foreligger plikt til å holde gjerde.

Lagmannsretten hadde ifølge Høyesterett uriktig kommet til at et vilkår for medvirkningsansvar er at skadelidte har gjerdeplikt. Lagmannsrettens dom blir derfor delvis opphevet, og erstatningsspørsmålet må behandles på nytt.

Høyesterett påpeker at den konkrete eiendommens sårbarhet for skade fra beitende dyr er et viktig moment. Det kan også legges vekt på at plenprodusenten ikke hadde gjerdeplikt. Kravene til den skadelidte må dessuten avveies mot husdyreiers plikter til å passe på dyrene sine.

Godt fornøyd

Bonden Per Øyvin Sola sier til Landbruk24 at han er godt fornøyd med dommen.
-Jeg har nå hatt dette hengende over meg i fem år, og hvis det ikke hadde vært for støtte fra Bondelaget og ikke minst kolleger fra hele landet er jeg ikke sikker på om jeg hadde orket dette. Men jeg føler på et vis at jeg har “tatt en for laget”, sier Sola. 

Dom

1. Lagmannsrettens dom oppheves så langt den gjelder spørsmålet om medvirkning og lemping.

2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Buskerud Ferdigplen AS
279 352 – tohundreogsyttinitusentrehundreogfemtito – kroner til A innen 2 – to –
uker fra forkynnelsen av dommen.

Her kan du lese hele dommen

(©NTB)

[email protected]