Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bollestad kaller Mattilsynet inn på teppet

20. mai 2019

Mattilsynet må forklare seg overfor landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) etter at tilsynet leverte en feilaktig rapport om en minkfarm i Rogaland. Nå varsler også politiet at de vil etterforske saken

– Jeg vil be om et snarlig møte med Mattilsynets ledelse. Dette er overhodet ikke greit, heller ikke for en bonde som opplever dette og kommer i feil lys, sier statsråden til NTB.

– Jeg vil til bunns i dette, slår hun fast.

I en rapport om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes i Rogaland meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen.

Men rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, innrømmer Mattilsynet. De beklager på det sterkeste det som har skjedd, og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

– Omdømme og tillit
Bollestad sier hun sitter med mange ubesvarte spørsmål om hvordan det som har skjedd, kunne skje.

– Jeg ser kjempealvorlig på dette, fordi vi er helt avhengig av å ha tillit til Mattilsynet. Det er ikke bare bøndene, men også forbrukerne og det offentlige avhengig av, sier landbruksministeren.

– Mattilsynet må ha et godt omdømme. Vi må kunne ha tillit til at det som kommer fram, har troverdighet, fremholder Bollestad.

Rapporten ble skrevet av en seksjonssjef som ikke var med på inspeksjonen. Hun hadde basert rapporten på dokumentasjon fra inspektørene som var på tilsynet. For dårlig kvalitetssikring, rutiner og for dårlig overlevering av informasjon er årsaken til feilen, sier regiondirektør Ole Fjetland til Stavanger Aftenblad.

Bollestad vil nå ha svar på om dette er et engangstilfelle, og om det er vanlig praksis å skrive en slik rapport uten å ha vært til stede på tilsynet.

Ber om etterforskning
Bonden ved den aktuelle minkfarmen leverte i desember en anmeldelse av Mattilsynet. I den hevdet minkbondens advokat, Arvid Sjødin, at Mattilsynet med sin rapport hadde forklart seg falskt om forholdene på gården.

Anmeldelsen ble henlagt av politiet i februar. Politiinspektør Sigve Espeland i Sørvest politidistrikt opplyser imidlertid mandag til Stavanger Aftenblad at politiet nå har endret mening i saken og kontaktet statsadvokaten og opplyst at de vil etterforske saken likevel.

– Jeg har nok tenkt litt for snevert i utgangspunktet. Mattilsynet er et kontrollorgan som folk skal ha tillit til. Det er viktig å finne ut hva som gikk galt og hva feilen kom av i et forebyggende perspektiv, sier Espeland.

Skal avvikles
Saken kommer samtidig med at pelsdyrnæringen er under sterkt press, siden de fire regjeringspartiene er enige om at den skal avvikles innen 1. februar 2025. Bollestads KrF har imidlertid ønsket å opprettholde næringen.

– Pelsdyr er en drittsak, sa hun fra talerstolen under partiets landsmøte nylig.

Regjeringens stortingsmelding om avviklingen av næringen er nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget. De fire regjeringspartiene har fått beskjed av flere av sine egne fylkeslag om å sørge for «full erstatning» til pelsdyrbøndene.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har imidlertid bedt om at meldingen blir sendt i retur til Bollestad, nettopp for å sørge for at kompensasjonsordningen blir forbedret.

forslaget blir pelsdyrbøndene tilbudt kompensasjon per avlstispe av mink eller rev, totalt 100 millioner i omstillingsmidler og inntil 50 millioner i kompensasjon for riving og opprydning etter drift.

(©NTB)