Olaug Bollestad
Foto: Norges Bondelag

Bollestad: -Det skal ikke være rovdyr i beiteområder.

5. juni 2019

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var gjest på årsmøtet i Norges Bondelag i dag. Som svar på et spørsmål fra Kristina Hegge sa Olaug Bollestad klart og tydelig: – Der det er beiteområder, skal det ikke være rovdyr.

Bollestad la vekt på at jordbruket i år har fått minst kronemessig lik utvikling som andre grupper. Hevinga av jordbruksfradraget er et viktig og et riktig bidrag til inntektsutviklingen

Spørsmål til Bollestad etter talen
Elisabeth Gjems, fylkesleder Hedmark
-Vi ønsker å gjøre en innsats for klima, men ber statsråden bekrefte at det skal legges biologiske prosseser til grunn for klimaavtalen.
Bollestad: -Ja landbruksdepartementet kan fotosyntesen.

Kristina Hegge, fylkesleder i Oppland
-Vi har fått avslag på å ta ut bjørn i prioriterte beiteområder. Ber om klarere retningslinjer for uttak av potensielle skadedyr.
Bollestad: -Der det er beiteområder skal det ikke være rovdyr

Lodve Håland, pelsdyrbonde Rogaland
-Dere har behandlet pelsdyrnæringa stygt
Hva er bokført verdi?
– Bokført verdi, er alle investeringer på garden, det som ikke er avskrevet blir bokført verdi.

Knut Byrkjenes Hauso, Hordaland
Refererer til WTO striden om epler for 30 år siden.
-Er det mulig å ta en omkamp om tollperioden for epler og pærer?
Bollestad: -Hvis produksjonen nå øker, skal vi se på hva som er mulig

Bjørnar Schei, Nord-Trøndelag
Veterinærinstituttet i Trondheim har bidratt til god beredskap mot dyresykdommer. Hva skjer med obduksjon i Trondheim?
Bollestad: -Vi har bevilget 30 millioner for å sikre en desentralisert struktur, men jeg detaljstyrer ikke instituttet. Obduksjon videreføres i Sandnes, Tromsø og Ås.
Alle skal få del i de mest moderne analysemetoder.

Lars Petter Bartnes
Takker av Bollestad med å understreke viktigheten av importvernet og at man ikke må inngå nye handelsavtaler som øker importen av mat.
Klimaforhandlingene må skille fossile og biologiske kilder for utslipp, hvis ikke oppstår det et problem.
Næringsforbud for pelsdyrbønder, første gang det innføres i Norge, uryddig juridisk grunnlag, bruk ekspropriasjon.
Melk: Dere må ta fram kalkulatoren en gang til, for å se på konsekvensen av nedskaleringen av melkeproduksjon.