ScreenShot_16.06.2022_18_09_44

Bjørn Gimming gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

16. juni 2022

Bjørn Gimming fra Østfold ble i dag gjenvalgt som leder i Norges Bondelag. Han går på sitt andre år som leder. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt på alle plasser, selv om det ble fremmet benkeforslag på et styremedlem og 1. varamedlem.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og ble valgt som 1. nestleder i 2016. Siden i 2021 har han vært leder.

1. nestleder: Egil Chr. Hoen, Buskerud (gjenvalg) 152 stemmer, 10 blanke.
Hoen er fra Hokksund og driver med gris og korn.

2. nestleder: Bodhild Fjelltveit, Vestland (gjenvalg) 153 stemmer og 9 blanke.
Hun er fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble gjenvalgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

Styremedlemmer for 2 år
Audhild Slapgård, Trøndelag (gjenvalg) 153 stemmer 9 blanke
John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland (gjenvalg) 105 stemmer
(Konrad Kongshaug , Møre og Romsdal fikk 54 stemmer.)
Thor Johannes Rogneby, Innlandet, (Felleskjøpet Agri) (ny) 156 stemmer, 5 blanke

Følgende ble valgt i 2021 og er ikke på valg i 2022
Erling Aas-Eng, Innlandet
Arthur Salte, Rogaland
Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine)
Merethe Sund, Nordland (Nortura)

Varamedlemmer for 1. år
1. Torleif Müller, Vestfold og Telemark (gjenvalg) 130 stemmer
(Sven Martin Håland, Rogaland fikk 31 stemmer)
2. Peder Nernæs, Vestland (gjenvalg)
3. Åse Sundvor, Innlandet (ny)

Ordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag (ny) 158 stemmer 2 blanke
Varaordfører: Bente Gro M. Slettebø, Rogaland (ny)

2 varamedlemmer i nummerorden:
1. Marit Epletveit, Rogaland (gjenvalg)
2. Knut Erik Ulltveit, Agder (gjenvalg)

Valg av valgnemnd m/varamedlemmer
Leder for 1 år: Kari Åker, Trøndelag, (ny)
Nestleder for 1 år: Sigurd Enger, Akershus, (ny)
Medlemmer på valg i 2022, for 2 år (etter forslag fra fylkeslagene):
Buskerud, Innlandet
Medlem: Einar Myki, vara Kristina Hegge
Rogaland, Vestland:
Medlem: Arnstein Røyneberg, vara: Jofrid Torland Mjåtveit
Møre og Romsdal, Trøndelag:
Medlem: Oddvar Mikkelsen, vara Bente Bjerkeset Solenes