Ledertrioen gjenvalgt 2023

Bjørn Gimming gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

15. juni 2023

Bjørn Gimming ble gjenvalgt som leder i Norges Bondelag. Også de to nestlederne ble gjenvalgt. Det ble kampvotering om en styreplass og 1. varamedlem, valgkomiteens kandidater ble valgt.

Resultat av valgene:

Leder. Bjørn Gimming, Østfold, 147 stemmer (16 blanke)
1. nestleder: Egil Chr. Hoen, Buskerud, 158 stemmer, (5 blanke)
2. nestleder: Bodhild Fjelltveit, Vestland, 151 stemmer (12 blanke)

Styremedlemmer for to år:
Arthur Salte, Rogaland, 150 stemmer (13 blanke)
Konrad Kongshaug, Møre og Romsdal, 150 stemmer (13 blanke)
Solveig Bratteng Rønning, Nordland (TINE), 159 stemmer (4 blanke)
Merethe Sund, Nordland, (Nortura) 160 stemmer (3 blanke)

Styremedlem for ett år:
Valgkomiteens forslag: Åse Sundvor, Innlandet ble valgt med 127 stemmer
(Benkeforslag på Hans Jørgen Boye, Innlandet som fikk 35 stemmer)

1. varamedlem: Erlend Fiskum, Trøndelag  ble valgt med 94 stemmer.
(Sven Martin Håland fikk 52 stemmer og Thorleif Müller fikk 14, stemmer.)

2. varamedlem. Sven Martin Håland, Rogaland, 133 stemmer (29 blanke)
3. varamedlem: Mari Trosten, Finnmark, 154 stemmer, (7 blanke)

Ordfører: Karl Fredrik Okkenhaug
Varaordfører: Bente Gro M Slettebø, Rogaland