avtale om kostnad.jpg (articleview_full) (1)

Ber om strømkompensasjon til veksthusprodusenter

10. desember 2021

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag sendt brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch der de ber om en støtteordning for veksthusprodusenter som er rammet av høye strømpriser

“Veksthusnæringen opplever nå en svært høy kostnadsvekst. Det gjelder både for grønnsaker og blomster. Vi får meldinger om at produksjonen avsluttes på grunn av høye strømpriser i enkelte gartnerier. Det er alvorlig for disse produsentene, men også for tilgangen på norske matvarer i vinter med de langsiktige konsekvensene dette kan få” skriver de blant annet i brevet.

De høye strømprisene er en stor utfordring for norske bønder. Særlig veksthusnæringen påvirkes av strømprisene, og flere rapporterer at det vil være vanskelig for dem å levere mat framover. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har derfor tatt initiativ til en kompensasjonsordning for veksthusnæringa i denne alvorlige situasjonen. Sammen med Norges Bondelag sendte vi derfor over brev til landbruks- og matminster Sandra Borch fredag 10. desember. 

– Strømkostnadene er eskalerende, noe som spesielt er alvorlig for veksthusnæringa i landet vårt. Kostnadsveksten er opp mot 150% i forhold til de senere årene. Vi ser at flere tilpasser sin produksjon pga uforutsigbare økte kostnader og vi ser med bekymring på at dette reduserer tilbudet av god norsk mat og norske blomster framover, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

– Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag har derfor sendt brev til Regjeringen v/ landbruksministeren om prekære behov for kostnadskompensasjon. Vi foreslår en søknadsbasert kompensasjonsordning som kan settes i verk så raskt som mulig.

Les hele brevet her

Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget