Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Bedre halvårsresultat for Felleskjøpet Agri.

14. august 2020

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2020 et driftsresultat på 535,5 millioner kroner, opp fra 371,2 millioner kroner første halvår 2019. Omsetningsøkning og god kostnads-kontroll er hovedårsaken til resultatoppgangen, skriver selskapet i sin pressemelding.

Konsernets omsetning øker med 659,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019 og endte på 9,1 milliarder kroner for første halvår. Økningen kommer i stor grad fra detaljhandel, kornhandel og datterselskaper. Effekter av forbedringsprogram og god kostnadskontroll bidrar i tillegg til bedring i driftsresultatet, som øker fra 371,2 millioner kroner første halvår 2019 til 535,5 millioner kroner første halvår 2020.

Konsernets resultat før skatt på 381,7 millioner kroner for første halvår 2020 er 74,5 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2019. Økningen kommer til tross for at kronesvekkelsen har påvirket resultatet negativt med 55,8 millioner kroner i første halvår.

– Felleskjøpet legger et solid første halvår bak seg og vi ser resultatfremgang innen de fleste av konsernets forretningsområder. Selv om negative valutaeffekter trekker resultat før skatt ned, ligger vi godt foran fjoråret. Dette viser at vår underliggende drift er betydelig bedret, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Et halvår preget av korona-situasjonen

Korona-situasjonen har preget økonomien i store deler av første halvår 2020. Lav oljepris og svak kronekurs har også påvirket mange næringer i Norge i perioden. Med unntak av konsernets bakerivirksomhet har Felleskjøpet opprettholdt tilnærmet normal drift siden korona-tiltakene ble innført i Norge, og vært leveringsdyktig både til bonde og forbruker. Gode beredskapsrutiner internt i konsernet har gjort dette mulig.

– Vår hovedprioritet i perioden vi nå har lagt bak oss, har vært å levere det bonden trenger av fôr og øvrige innsatsmidler for å lykkes gjennom årets sesong. Samtidig har gode smitteverntiltak som sikrer de ansattes helse vært avgjørende. Vi har så langt lykkes godt med dette, og med fantastisk innsats fra våre ansatte i en krevende periode, har vi klart å bidra til å skape gode resultater for våre eiere første halvår 2020, sier Johansen.

Selv om konsernet har lagt et godt halvår bak seg, har både svekkelsen av den norske krona, en generell nedgang i traktormarkedet på over 20 prosent og mindre aktivitet i deler av bakerivirksomheten i perioden hatt negativ påvirkning på resultatene.

God utvikling i flere forretningsområder

Felleskjøpets detaljhandelsvirksomhet har hatt solid fremgang de siste månedene, og spesielt Granngården i Sverige har levert gode resultater. Butikkene i Sverige og Norge har i perioden hatt en omsetning på 3,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

– Våre butikker i både Norge og Sverige har opplevd god fremgang første halvår 2020. Granngården har satt besøks- og omsetningsrekorder flere måneder på rad denne våren, og nettsalget i begge land har mer enn doblet seg. Økningen vi ser i vår detaljhandelsvirksomhet er delvis relatert til korona-situasjonen hvor mange nå ønsker å plante og dyrke mer i egen hage, men er også et resultat av solid butikkdrift over tid, sier Johansen.

Den nordiske satsningen innen frø, jord og tilbehørsprodukter i hagemarkedet gjennom Nelson Garden og Nordic Garden utvikler seg positivt. Selskapene har bedret resultatet med over 60 prosent sammenlignet med 2019.

Konsernet styrker soliditeten

Ved utgangen av juni 2020 var konsernets egenkapitalandel styrket og var på 35,2 prosent, opp fra 33,2 prosent ved utgangen av 2019. Netto rentebærende gjeld er 2,4 milliarder kroner ved utgangen av halvåret, det er 625 millioner kroner lavere enn på samme tid i 2019. Nedgangen i gjeld skyldes blant annet salget av Moelven-aksjene på begynnelsen av 2020, lavere varebeholdning og god drift.

Nøkkeltall 

Her kan du lese hele halvårsrapporten

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.