Lars Petter Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Bartnes: Leie en viktig del av en fleksibel kvoteordning.

5. juni 2019

I en foreløpig oppsummering av debatten på bondetinget, ba Lars Petter Bartnes delegatene som ville fjerne mulighetene for utleie av melkekvoter om å se seg rundt blant medlemmene sine. – Leieordningen er en viktig del av den fleksibiliteten som har gjort at melkesektoren har hatt mulighet til å utvikle seg, sa Bartnes

Første del av generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag ble preget av utfordringene i melkesektoren. Her er utdrag av det som ble sagt.

Jon S. Johansen, styremedlem i Bondelaget.
Kom med sine forventninger til det opplegget for nedskalering av produksjon som skal være klart innen 1. oktober i år. -Ikke svekke lønnsomhet dramatisk, melkeproduksjon må fortsatt foregå over hele landet, ikke være strukturdrivende, ingen melkeprodusent skal kunne bruke årets jordbruksavtale som en begrunnelse for å legge ned.

Konrad Kongshaug, fylkesleder Møre Og Romsdal.
Vi har skjøvet utfordringa med utfasing av eksporten foran oss. Melkekvotene har blitt et investeringsobjekt like mye som det det var tenkt som, en regulering av markedet.

Nils Asle Dolmseth, nestleder i Tine og styremedlem i Bondelaget
Reduksjon i bruk av norsk melk er i snitt 18 millioner liter i året de siste tre år. Det betyr en Jarlsbergutfasing hvert 5. år.

Merete Sund, styremedlem i Bondelaget.
Hva vil skje hvis ønsket om å selge kvote er ulikt i mellom regionene?

Peder Nernæs, fylkesleder Hordaland
Drøvtyggerne utgjør nesten 80 prosent av verdiskapingen i Vestland. Vi må ta vare på de som vil være med videre i melkeproduksjon. Overgangen fra bås til løsdrift er krevende.

Marit Haugen, styreleder i TINE
Vi klarer ikke å erstatte Jarlsberg volumet. Det finnes ingen smertefri måte å gjennomføre nedskaleringen på. Vi må ta i bruk flere alternativer. Det viktigste er å vinne det norske markedet. Utfordrende at melkeprisen bærer konkurransefremmende tiltak. Det finnes politiske løsninger man kan lete etter.
Jens Thori Kogstad, Akershus
Vi tåler ikke høyere kostnader i melkeproduksjon, lett å argumentere for at staten skal bidra.
Elisabeth Gjems, fylkesleder Hedmark.
Må få stoppet spekulasjonen med melkekvoter.

Anders Ole Fyksen, Oppland
Alle med melkekvote skal betale for reduksjon i melkeproduksjon, støtter forslaget i kravet om at 20% av kvotene skal selges til staten ved bortdisponering av kvote.
Mai Britt Lode, Rogaland
Støtter også forslaget i jordbrukets krav. Rogaland Bondelag støtter den aktive melkeprodusenten
Erling Aas-Eng, påtroppende styremedlem
Nedskaleringa av melkeproduksjon er følgene av et sviktende grensevern, vil utrede handlingsrommet i grensevernet.

Oppsummering av debatten ved Lars Petter Bartnes.
-Vi skal finne et regelverk for å regulere ned volum ned innen 1. okt.
Så hører jeg at årsmøtet er opptatt av kvoteregelverket ut over det, og jeg hører noen vil smale inn eller sågar ta bort muligheten for leie av melkekvoter. Men jeg ber dere se dere rundt hos medlemmene, det er en stor variasjon i hvordan man har tilpasset seg. Leieordningen er en viktig del av den fleksibiliteten som har gjort at melkesektoren har hatt mulighet til å utvikle seg, denne balansen må vi ta hensyn til videre.