Fjøsbrann
Foto: Landbrukets brannvernkomitè/Thor Kr. Adolfsen

Bare en brann med tap av husdyr i år

6. november 2019

På kun fem år har landbruket redusert husdyrbranner til nærmere null. I 2014 ble det registrert 30 husdyrbranner, mens det hittil i 2019 er registrert bare én

– Det er utrolig viktig at dette har blitt tatt på alvor, og at det har blitt jobbet systematisk for å redusere husdyrbranner. Fremgangen ser lovende ut, og jeg håper at denne gode utviklingen fortsetter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Systematisk arbeid

Landbrukets brannvernkomité gjennomførte undersøkelser som viste at el-relaterte brannårsaker var dominerende i landbruket. Det ble satt i gang et systematisk arbeid for å finne årsaker og bedre løsninger for brannsikkerheten innen husdyrproduksjon. Siden 2014 har rundt 20 000 gårdsbruk deltatt og gjennomført en el-kontroll spesiallaget for landbruksbygg, som ofte har elektriske anlegg for oppvarming.

Bøndene tar det på alvor

Det er innført ulike tiltak, som for eksempel krav til utringer fra brannalarmanlegg til mobiltelefon, for å kunne få varsel også når du ikke er tilstede på gården. Norske bønder har tatt brannsikkerheten på alvor, noe som har gitt en veldig god utvikling. Målet er null husdyrbranner, og i 2019 er man godt på vei til å nå dette målet i fremtiden.


Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet