Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

B.mrk: Norges vanskeligste jobb

21. november 2018

Når styret i Nortura nå skal søke etter ny konsernsjef, kan de gjerne merke annonsen med “Norges vanskeligste jobb”. Men de kan også skrive at jobben er den aller viktigste og mest utfordrende i norsk landbruk akkurat nå, og vi kan håpe at det kan friste noen av de beste lederne i landet.

For man kan trygt si at utfordringene står i kø for konsernet, vi kan kort ramse opp, underskudd, svak egenkapital, reduserte markedsandeler i et fallende marked, kjedemakt og en bransje preget av svært små marginer. I tillegg har vi for tiden overproduksjon av alle kjøttslag og egg, som forsterkes av økte importkvoter.

Hele kjøttbransjen er under press for tiden, i den offentlige debatten blir redusert kjøttforbruk trukket fram som løsningen på problemene både når det gjelder klima og helse. Bransjen trenger et sterkt Nortura som kan gå i front for en bærekraftig kjøttproduksjon på norske ressurser, men det er vanskelig når konsernet tynges av dårlig økonomi.

Med økonomien i selskapet kan de neppe lokke med høy lønn, de må satse på at det er noen som ser på dette som den ultimate lederutfordringen. Premien til den som eventuelt klarer å få Nortura- skuta på rett kjøl, vil i alle fall bli at navnet blir skrevet med gullskrift når norsk landbrukshistorie for dette århundret skal skrives.