griser og røkter i bingen
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Avføringsprøver fra folk og dyr til helseforskning

15. mars 2018

I går gikk startskuddet for å samle inn avføringsprøver fra dyr og mennesker i Nord-Trøndelag. Dette som en del av den store helseundersøkelsen, HUNT4.

Landbruket er en svært viktig næring, og en stor andel av befolkningen i Trøndelag er direkte sysselsatt innenfor landbruket. I etterkant av utbruddene av LA-MRSA på svin i 2015 og 2016 tok Fylkesmannen ved fylkeslegen og landbruksdirektøren et initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe sammen med HUNT og Mattilsynet. Veterinærmiljøene ble representert ved Veterinærinstituttet (VI) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Veterinærhøyskolen.

Dette samarbeidet ble innledningen til en banebrytende forskningsdugnad der man nå skal undersøke sammenhengen mellom menneskers og dyras helse, med utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT. HUNT4 og forskningsprosjektet HUNT Én helse starter i dag innsamling av avføringsprøver fra dyr og mennesker i Nord-Trøndelag.

Første store undersøkelse
Dette kan bli verdens første store befolkningsundersøkelse om hvordan menneskers og dyrs helse påvirker hverandre. Metoden er å se på sammensetningen av mikroorganismer i avføringen.  Innbyggere i Steinkjer og Verdal er de første som gjennom sin deltakelse i HUNT4 inviteres til å bli med på denne banebrytende forskningen.

–          HUNT har gitt oss mye nyttig kunnskap på humansiden over flere tiår. Nå står vi i startgropa på et nytt kunnskapseventyr. Det materialet som nå skal samles inn kan gi oss viktig og betydningsfull kunnskap om sammenhengen mellom helsen til dyr og mennesker, sier fagdirektør Kirsten I. Værdal hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun er leder av styringsgruppen for HUNT Én helse.

Dyreeiere inviteres inn

Husdyreiere i Nord-Trøndelag med hund, hest, storfe, sau eller gris vil de bli spurt om å ta avføringsprøver fra dyra sine.  De som sier ja får utlevert nødvendig utstyr til å ta og sende inn prøver. Hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart.

De som allerede har deltatt i HUNT4 vil få informasjonsbrosjyre om hvordan de kan delta i Én helse når de får tilsendt utstyr for av å ta avføringsprøve fra HUNT4.