roraa_norskog

Arne Rørå blir ny styreleder i NIBIO

16. desember 2022

Etter over sju år som styreleder i Norsk institutt for bioøkonomi går Victor D. Norman av ved årsskifte. Fra 1. januar overtar Arne Rørå som ny leder.

Norman har ledet forskningsinstituttet (Nibio) siden det ble etablert i 2015, men ved årsskifte er det slutt. Da går 76-åringen av som Nibio-leder.

Fredag ble Norman takket av av landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for god innsats gjennom disse årene.

– Nibio har i løpet av få år blitt ett av landets viktigste forskningsinstitutter. Under Normans ledelse har virksomheten blitt en viktig samfunnsaktør, med et samfunnsoppdrag som strekker seg langt utenfor landbruks- og matsektoren, sa Borch.

Fra 1. januar 2023 overtar Arne Rørå som styreleder i NIBIO. Til daglig er han administrerende direktør i NORSKOG. Rørå har 40 års erfaring fra skogsektoren, og har deltatt i styret siden opprettelsen av NIBIO i 2015.

– Jeg er glad for at Rørå har takket ja til å lede NIBIO de neste fire årene. Med det sikres god kontinuitet i styret. Jeg ønsker både Rørå og resten av styret lykke til videre med det viktige arbeidet de utfører for både næring og forvaltning sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Jeg er glad for den tilliten departementet har vist meg ved oppnevningen som styreleder. Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for NIBIO, og det er vanskelig å se for seg noe som er viktigere enn å utvikle den kunnskapen som dette instituttet forvalter, sier Rørå.

Han framhever at det grønne skiftet ikke lenger er en floskel som brukes i flotte taler, men en realitet. I den forbindelse har landbruks- og matsektoren, med NIBIO med på laget, en svært viktig rolle.

Om NIBIO

NIBIO har til sammen 15 lokaliteter og er representert i alle landsdeler. Med sine ca. 700 ansatte er det ett av landets aller største forskningsinstitutter. Det ledes av et styre bestående av syv personer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Rundt halvparten av de ansatte arbeider ved de 14 enhetene utenom hovedkontoret på Ås. Med det bidrar instituttet i stor grad til statlige kompetansearbeidsplasser i Distrikts-Norge, mange av dem på små steder.

NIBIO er landets viktigste kunnskapsutvikler for jordbruk, skogbruk og hagebruk, i tillegg til å støtte opp om utviklingen av tilhørende industrier. Instituttet bidrar i tillegg til utvikling av nye næringer; fra siderproduksjon i Hardanger til dyrking av tang og tare i Nordland. Instituttet yter også omfattende forvaltningsstøtte til landbruks- og matforvaltningen og har bred erfaring innen natur- og ressursforvaltning.

Kilde: (©NTB) og Pressemelding fra LmD