Arne Manger. Foto: Privat
Arne Manger. Foto: Privat

Arne Manger valgt som nestleder i Innlandet Bondelag

8. mars 2023

Årsmøtet i Innlandet Bondelag har valgt Arne Manger fra Lesja som ny nestleder. Han vant først en kampvotering mot Anders Formo om plass i styret. Og etterpå ble han valgt som nestleder etter en kampvotering mot Kristina Hegge.

Manger er kjent som en av fem bønder som stod bak #bondeopprøret. I kampvoteringen mot Kristina Hegge om nestledervervet fikk han 52,2 % av stemmene.

Elisabeth Gjems ble gjenvalgt som leder.

Innlandet er det største fylkeslaget i Norges Bondelag.

Les mer om valget på nettsidene til Innlandet Bondelag