Planting av grønnsaksplanter
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeidstakere i husdyr- og grøntproduksjon kan få innreisetillatelse

2. februar 2021

Det er fortsatt mulig å få innreise for arbeidstakere i husdyr- og grøntproduksjon. Men det kreves dokumentasjon på at det er absolutt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Landbruk24 har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet for å få klarhet i hva som gjelder.

Arbeidsgivere som kan dokumentere at det er helt nødvendig at arbeidstakere kommer inn i landet for å arbeide innen husdyr-/grøntproduksjon, kan få innreise. Innreisetillatelse forutsetter at en rekke forhold er innfridd og unntakene fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt og med ansvarlighet, opplyser departementet.

Begrunnelser og forhold som må være oppfylt kan kort oppsummeres slik:

Begrunnelse for innreise sesongarbeidere landbruk.

-Bakgrunnen for innstrammingene i innreiserestriksjonene er den høye risikoen for importsmitte, sammenholdt med helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser.

-Unntakene fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, innenfor det som er forsvarlig av hensyn til å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner.

-Unntaket fra innreiserestriksjoner for utlendinger for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, gjelder derfor kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Følgende to kriterier må være oppfylt:

¤ arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen

¤ arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

-Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier.

 

Forhold som må være oppfylt:

-Alle andre mulige løsninger for alternativ arbeidskraft er utprøvd og det skal dokumenteres.

-Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver som viser at oppdraget kvalifiserer til unntak må kunne fremlegges ved innreise.
Skjema for dokumentasjon kan du finne her

-Arbeidsgiver må sørge for at alle krav til karantene og testing blir fulgt. Det må også dokumenteres.
Her finner du mer om karantene og testing

Kilde: Landbruks- og matdepartementet